Advies zorgverzekering 2018 in geval van therapieresistente depressie

september 29, 2018
neurocare-tms-2.png

Zorginstituut Nederland heeft in juli 2017 het advies gegeven aan zorgverzekeraars om magnetische hersenstimulatie (rTMS) bij de behandeling van therapieresistente depressie op te nemen onder verzekerde zorg. De verwachting is dat alle zorgverzekeraars dit advies zullen volgen.

Om deze verzekerde zorg ook daadwerkelijk vergoed te krijgen, is het afsluiten van de juiste polis bij uw zorgverzekeraar van belang.

Ongeveer 20% van de Nederlanders heeft een restitutiepolis, de rest heeft een naturapolis. Een zuivere restitutiepolis geeft de cliënt recht op 100% financiële vergoeding van zorg, mits er is voldaan aan de wettelijke eisen en de voorwaarden in de zorgpolis. Een verzekerde mag zelf kiezen welke zorgaanbieder hij wil, of deze nu wel of niet gecontracteerd is. Veel restitutiepolissen zijn geen zuivere restitutiepolissen, maar feitelijk een combinatie van een restitutie- en een naturapolis. Deze combinatiepolissen vergoeden niet altijd de gehele zorg waar een zuivere restitutiepolis dat wel doet.

De restitutiepolis garandeert de betaling van de zorg waar de naturapolis de zorg garandeert; dat verschil is van belang. Voor een naturapolis wordt zorg ingekocht door middel van contracten; van de verzekerde wordt verwacht dat hij naar een gecontracteerde zorgverlener gaat (dat is niet verplicht maar heeft wel invloed op de hoogte van de vergoeding). De cliënt met een restitutiepolis heeft meer vrijheid, omdat de vraag of een zorgverlener gecontracteerd is niet relevant is voor hem. Een restitutiepolis is duurder dan een naturapolis, enkele euro’s tot tien euro per maand.

Cliënten met een zuivere restitutiepolis krijgen hun behandeling voor 100% vergoed, ongeacht of hun behandelaar een contract heeft met hun zorgverzekeraar of niet. Cliënten met een naturapolis hebben in principe gekozen voor zorg in natura, wat inhoudt dat zij zorg afnemen bij een behandelaar met wie hun zorgverzekeraar een contract heeft. Kiezen ze desondanks toch voor en zorgverlener die geen contract heeft met hun zorgverzekeraar, dan krijgen zij minder vergoed. Dat bedrag zou dus 75% van het marktconforme tarief moeten zijn, maar is het in de praktijk vaak niet.

Mocht u in 2018 een overstap naar een andere zorgverzekeraar of zorgpolis willen maken en een behandeling rTMS voor therapieresistente depressie overwegen, dan adviseren wij u een zuivere restitutiepolis af te sluiten bij uw zorgverzekeraar.

neuroCare staat voor gepersonaliseerde behandeling in de GGZ sinds 2001. Met onze innovatieve visie op diagnostiek en behandeling bieden we effectieve geestelijke gezondheidszorg op maat.

www.neurocaregroup.nl

Copyright neuroCare Group Nederland 2019. Alle rechten voorbehouden