Vergadering cliëntenraad Hengelo

maart 19, 2019
training-by-neurocare.png

De eerstvolgende cliëntenraadsvergadering in Hengelo zal plaatsvinden op dinsdag 23 april om 14.00 uur.

Vraagt u zich af wat een cliëntenraad doet?
Als cliënt van neuroCare Hengelo kunt u invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie en op de kwaliteit van de zorg die cliënten ontvangen. Deze invloed is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen en wordt uitgeoefend door een cliëntenraad. De cliëntenraad bestaat uit (ex-)cliënten van neuroCare Hengelo. Ook familieleden (ouders van kinderen) kunnen lid zijn van de raad. In de raad kunnen leden meepraten over voor cliënten belangrijke zaken.

neuroCare staat voor gepersonaliseerde behandeling in de GGZ sinds 2001. Met onze innovatieve visie op diagnostiek en behandeling bieden we effectieve geestelijke gezondheidszorg op maat.

www.neurocaregroup.nl

Copyright neuroCare Group Nederland 2019. Alle rechten voorbehouden