Overstappen naar een restitutiepolis per 1 januari 2020?

augustus 27, 2019
Canva-Silver-Click-Pen-on-Open-Book-1200x800.jpg

neuroCare Den Haag, Eindhoven en Nijmegen bieden niet-gecontracteerde GGZ zorg aan. Dit houdt in dat genoemde vestigingen geen contracten hebben afgesloten met zorgverzekeraars en u mogelijk aan het einde van uw behandeltraject een eigen bijdrage moet betalen.

Wij vinden het belangrijk dat u als cliënt terecht kunt bij een zorgverlener naar keuze en niet alle zorgverzekeringspolissen bieden die mogelijkheid.

Naturapolis
Indien u een naturapolis heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar houdt dit in dat u, afhankelijk van uw polis, aan het einde van het traject een eigen bijdrage betaalt die kan oplopen tot 40% van de kosten van het totale behandeltraject.

Restitutiepolis
In geval u een zuivere restitutiepolis afsluit bij uw zorgverzekeraar bent u volledig vrij om uw eigen zorgverlener te kiezen, zonder dat dit van invloed is op de vergoeding van de zorg die u ontvangt. U krijgt in dat geval 100 % van de behandelkosten vergoed. Bij sommige zorgverzekeraars kunnen wij als zorgverlener rechtstreeks de declaratie indienen, in andere gevallen factureren wij rechtstreeks aan u en dient u zelf de declaratie in bij uw zorgverzekeraar. Zodra uw zorgverzekeraar het bedrag aan u heeft uitgekeerd betaalt u de openstaande factuur aan ons.

Een restitutiepolis is vaak wel wat kostbaarder dan een naturapolis, maar dit loont de investering in geval u een traject binnen de Specialistische GGZ ingaat. Diverse zorgverzekeraars in Nederland bieden restitutiepolissen aan. De omschrijving van de zuivere restitutiepolis loopt soms erg uiteen. Zo krijg je bij sommige restitutiepolissen maximaal 100% van het in Nederland marktconforme tarief vergoed en bij andere restitutiepolissen 100% van het wettelijk maximumtarief (NZA tarief, dat door neuroCare gehanteerd wordt).

Kijk dus goed in de polis welke voorwaarden uw zorgverzekeraar hanteert.

Heeft u vragen?
Neem dan contact met ons op (024-7503507 / [email protected])

neuroCare staat voor gepersonaliseerde behandeling in de GGZ sinds 2001. Met onze innovatieve visie op diagnostiek en behandeling bieden we effectieve geestelijke gezondheidszorg op maat.

www.neurocaregroup.nl

Copyright neuroCare Group Nederland 2019. Alle rechten voorbehouden