Onlangs vond overleg plaats tussen de Stichting Hersenstimulatie, de NZA, de Nederlandse ggz, de Depressie Vereniging en Zorgverzekeraars Nederland, dat resulteerde in overeenstemming over een geoormerkt rTMS consult in het nieuwe Zorgprestatiemodel (ZPM) dat per 1 januari 2022 in werking zal treden.Tevens is afgesproken dat er een tariefopslag per rTMS sessie toegepast gaat worden. Namens de Stichting Hersenstimulatie mochten Alexander Sack (Maastricht Universiteit), Eric van Exel (GGZ inGeest), Philip van Eijndhoven (Radboud UMC) en Rosalinde van Ruth (neuroCare Nederland) deelnemen en zij zijn blij met deze resultaten.
De Stichting Hersenstimulatie zorgt voor het bevorderen van wetenschap en toepassingen van niet invasieve hersenstimulatie (NIBS) in Nederland en België. Door het bundelen van kennis beoogt de stichting een brug te slaan tussen wetenschap en maatschappij door onderzoeksresultaten te vertalen en toegankelijk te maken voor het brede publiek.