Nieuwe financiering geestelijke gezondheidszorg met zorgprestatiemodel

oktober 12, 2021
zorgprestatiemodel-1.jpg

De geestelijke gezondheidszorg in Nederland wordt per 1 januari 2022 anders gefinancierd.
Zo wordt het Zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd. Dit heeft gevolgen voor uw eigen risico.

Wat is het zorgprestatiemodel en wat ga ik daar van merken?

Vanaf 1 januari 2022 worden ggz-behandelingen betaald volgens het zorgprestatiemodel. Dit is een bekostiging uitgaande van zorgprestaties en niet meer op basis van zorgtrajecten. Vanaf 2022 werkt het eigen risico voor ggz-behandelingen dan net als voor de meeste andere zorgsoorten.

Op dit moment krijgt de zorgverzekeraar aan het einde van een behandeltraject, maar soms ook pas een jaar later, één rekening met daarin alle onderdelen van de behandeling. Daar gaat met invoering van het zorgprestatiemodel verandering in komen.

Zo wordt de rekening straks gestuurd nadat de activiteiten (zorgprestaties) plaatsvinden. U kunt dus periodiek een factuur voor de geleverde zorg verwachten. Op deze nota’s wordt de geleverde zorg straks duidelijker inzichtelijk gemaakt. Zo ziet u precies op welke datum, met wie, en hoe lang een consult heeft plaatsgevonden.

Ook is straks op de nota’s alleen de directe patiëntgebonden tijd zichtbaar. Activiteiten waarbij de behandelaar tijd besteed aan bijvoorbeeld voorbereiding of verslaglegging wordt in 2022 niet meer geregistreerd.

Zorgprestatiemodel en eigen risico

Ggz-behandelingen voor patiënten ouder dan 18 jaar worden meestal vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Voor de meeste zorg uit de basisverzekering moet u een eigen risico betalen.

Vanaf 1 januari 2022 betaalt u het eigen risico niet meer achteraf over een jaar maar kunt u periodiek een factuur voor de geleverde zorg verwachten. Heeft u in 2021 andere andere zorgkosten gehad die zijn vergoed uit de basisverzekering? Dan kan het zijn dat u daarvoor al het eigen risico heeft betaald. Of een deel daarvan.

Meer over tarieven en vergoedingen leest u in het volgende document.

Wat als mijn behandeling in 2021 is gestart en doorloopt in 2022

Op 31 december 2021 worden alle lopende (DBC-)trajecten administratief afgesloten. Ook als uw behandeling in 2022 doorgaat. U ontvangt dan begin 2022 een factuur van uw zorgverzekeraar met een overzicht van de zorg die u in 2021 heeft ontvangen. Heeft u uw eigen risico over het jaar 2021 verbruikt dan betaalt u in 2022 uw eigen risico van het afgelopen jaar aan uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die vervolgens in 2022 gaan plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022.

Vragen

Alle ontwikkelingen rondom de invoering van het zorgprestatiemodel volgen wij op de voet. Op het moment dat er zich nieuwe actualiteiten voordoen zullen wij deze pagina z.s.m. aanpassen.

Heeft u vragen over de invoering van het nieuwe zorgprestatiemodel en de mogelijke gevolgen voor uw situatie? Neem dan contact op met uw vestiging. Wij denken graag met u mee.

neuroCare staat voor gepersonaliseerde behandeling in de GGZ sinds 2001. Met onze innovatieve visie op diagnostiek en behandeling bieden we effectieve geestelijke gezondheidszorg op maat.

www.neurocaregroup.nl

Copyright neuroCare Group Nederland 2019. Alle rechten voorbehouden