Publicatie onderzoek rTMS en CGT voor dwang/OCD

november 24, 2022
rTMS-depressie-1200x608.png

Het tijdschrift International Journal of Clinical and Health Psychology publiceert recent onderzoek wat het belang van slaap voor de effectiviteit van gecombineerde rTMS en CGT voor dwang/OCD bevestigd. Ook laat de studie zien dat rTMS en CGT een effectieve behandeling is bij OCD.

In deze studie kregen 61 cliënten met behandelresistente OCD een gecombineerde behandeling van rTMS en cognitieve gedragstherapie. De behandelingen zijn onder andere uitgevoerd in onze neurocare Clinics vestigingen in Nijmegen, Den Haag en Eindhoven.

De onderzoeksresultaten laten zien dat de combinatie van rTMS met CGT mogelijk effectiever is dan rTMS alleen. 60% van de cliënten had baat bij een gecombineerde behandeling. Ook 42% van de patiënten met behandelresistente OCD en een depressieve stoornis heeft baat bij deze combinatietherapie. De studie concludeert verder dat de behandeling voor cliënten met OCD en slaapproblemen doorgaans minder effect heeft.

Een gecombineerde aanpak van rTMS en CGT voor OCD, met ook aandacht voor het optimaliseren van slaap tijdens de behandeling, is dus belangrijk.

De meerderheid kreeg één rTMS-protocol gericht op een specifieke plaats in de hersenen (SMA). Cliënten met een comorbiditeit van depressie en OCD werden behandeld met dit protocol en een  protocol dat wordt gebruikt voor de behandeling van depressie.

60% van de cliënten die één rTMS-protocol kregen lieten een afname zien van minstens 35% in obsessieve compulsieve klachten, zoals gemeten met de Y-BOCS.

42% van de cliënten die de twee rTMS protocollen kregen toonde een afname van tenminste 35% in obsessieve compulsieve klachten. Cliënten rapporteerden ook een groot effect op depressieve symptomen. Patiënten met slaapproblemen hadden een minder gunstig resultaat.

Voor de volledige publicatie in het International Journal of Clinical and Health Psychology van het artikel “Sleep predicts the response to rTMS and CBT in patients with OCD: an open label effectiveness study” verwijzen wij naar de volgende website.

Als neurocare Clinics onderschrijven wij het belang van onderzoek gericht op de toepassing van niet invasieve hersenstimulatie. rTMS is inmiddels een veilige en bewezen effectieve behandeling voor mensen met depressie.

  • Het is een veilige behandeling waarmee relatief snel positief effect bereikt kan worden.
  • rTMS heeft relatief weinig bijwerkingen en is een alternatief voor medicatie.
  • rTMS wordt vergoed vanuit de basisverzekering wanneer er sprake is van een therapieresistente depressie.
  • Een opname in een ziekenhuis of instelling is niet nodig; de behandeling kan poliklinisch plaatsvinden.
  • Extra goede resultaten zijn waarneembaar wanneer rTMS en cognitieve gedragstherapie worden gecombineerd.

Wil je kennismaken met de mogelijkheden van niet-invasieve hersenstimulatie en rTMS zelf op een verantwoorde manier toepassen in de praktijk?
Schrijf je nu in voor één van onze trainingen.

neuroCare staat voor gepersonaliseerde behandeling in de GGZ sinds 2001. Met onze innovatieve visie op diagnostiek en behandeling bieden we effectieve geestelijke gezondheidszorg op maat.

www.neurocaregroup.nl

Copyright neuroCare Group Nederland 2019. Alle rechten voorbehouden