Symptomen en behandelingen

Wat is ADHD?

ADHD staat voor een Aandachtdeficiëntie- /hyperactiviteitsstoornis (DSM-5, Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen). Er bestaan verschillende vormen van ADHD: een Overwegend onoplettend beeld, een Overwegend hyperactief-impulsief beeld en een Gecombineerd beeld (dan is er sprake van zowel onoplettendheid als hyperactiviteit-impulsiviteit).

In de jaren zeventig begonnen wetenschappers de term ADHD te gebruiken als verzamelnaam voor klachten die bestaan uit aandachtsproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit. Deze klachten beginnen vaak in de kindertijd en kunnen ook in de volwassenheid tot problemen leiden. Er zijn verschillende behandelmogelijkheden waaronder medicatie, cognitieve gedragstherapie en neurofeedback.


ADHD (Gecombineerd beeld)

Het gecombineerde beeld van ADHD wordt gekenmerkt door een aanhoudend patroon van onoplettendheid en hyperactiviteit en impulsiviteit.


ADHD (Overwegend onoplettend beeld)

Het overwegend onoplettend beeld van ADHD wordt gekenmerkt door een aanhoudend patroon van onoplettendheid.


ADHD (Overwegend hyperactief-impulsief beeld)

Het overwegend hyperactief-impulsief beeld van ADHD wordt gekenmerkt door een aanhoudend patroon van hyperactiviteit en impulsiviteit.

De symptomen zijn minstens zes maanden aanwezig in een mate die niet overeenstemt met het ontwikkelingsniveau en die een negatieve invloed heeft op sociale en schoolse of beroepsmatige activiteiten. De symptomen zijn niet te wijten aan andere psychische stoornissen of omgevingsinvloeden (bv. reactie op problemen in het gezin). Verscheidene symptomen waren voor het 12de jaar aanwezig.


Veelvoorkomende symptomen bij kinderen en/of volwassenen

Makkelijk afgeleid zijn

Chaotisch zijn

Vergeetachtigheid

Uitstelgedrag

Chronisch te laat komen

Chronisch verveeld zijn

Angst

Depressie

Stemmingswisselingen

Weinig zelfwaardering

Loopbaanproblemen

Rusteloosheid

Overmatig middelengebruik of verslaving

Relatieproblemen

Hyperfocus


Herkent u zichzelf in de kenmerken?

Zoekt u hulp voor uzelf of voor uw kind?
Neem contact op met de vestiging bij u in de buurt.


Kinderen met ADHD

Kinderen met ADHD zijn vaak vol energie, creatief en vindingrijk, nieuwsgierig, grappig en sociaal gevoelig. Het is voor hen lastig om de aandacht bij een onderwerp te houden dat ze minder interessant vinden. Ze zijn snel afgeleid, impulsief, lijken niet te luisteren, zijn chaotisch en vergeetachtig. Problemen treden vaak op wanneer het kind naar school gaat en binnen een schoolsysteem moet gaan functioneren. Ouders en leerkrachten kunnen een belangrijke rol spelen in het vroegtijdig herkennen van signalen en kenmerken van ADHD. Een vroegtijdige diagnose voorkomt dat het kind overvraagd wordt en er wordt beter duidelijk wat het kind nodig heeft om zich goed te ontwikkelen.


Volwassenen met ADHD

Steeds meer volwassenen ontdekken op latere leeftijd dat ze klachten van ADHD hebben. De kinderen die vroeger als ‘druk’, ‘onoplettend’ of ‘dromerig’ werden bestempeld, blijken met de huidige ontwikkelingen beter gediagnosticeerd te kunnen worden. Als deze kinderen volwassenen zijn geworden, lopen ze door hun ADHD vaak tegen problemen aan. De aandoening is vaak lastiger te herkennen omdat ze jarenlang strategieën hebben toegepast om met hun aandachtsproblemen, hyperactiviteit en/of impulsiviteit om te gaan.

Hoe vaak komt ADHD voor?

ADHD komt vaker voor bij kinderen dan bij volwassenen. Tweederde van de kinderen die voor de puberteit met ADHD worden gediagnosticeerd, houden gedragsproblemen en emotionele problemen in hun ontwikkeling naar volwassenheid. Tot de helft van deze adolescenten heeft nog steeds symptomen van ADHD die tot op volwassen leeftijd aanhouden. Uit onderzoek blijkt dat ADHD vaker voorkomt bij volwassen mannen dan bij vrouwen.Waarom een diagnose stellen?

Een diagnose van ADHD kan zowel een kind als een volwassene helpen zijn of haar problemen in het juiste perspectief te zien. Deze mensen hebben vaak een negatief beeld van zichzelf vanwege een opeenstapeling van mislukkingen op school, in de sociale omgeving en in de werksfeer. Door een juiste diagnose, erkenning van de problematiek en hulp van een gespecialiseerde therapeut kunnen positieve resultaten bereikt worden.

Veel mensen hebben baat bij Neurofeedback in combinatie met Cognitieve Gedragstherapie. Aangevuld met psycho-educatie en coaching, kan dit een basis geven waarbij zij nieuwe succeservaringen kunnen gaan opbouwen.ADHD behandeling op maat gemaakt


De klachten en mogelijke oorzaken zijn bij iedereen uniek. Daarom maken we de behandeling op maat waarbij we kijken naar de individuele behandelbehoefte van de cliënt, of het nu gaat om een kind of een volwassene.

We starten met een intakegesprek waarna we bij elke cliënt ook een kwantitatief EEG (QEEG) en neuropsychologisch onderzoek afnemen. Daarna gaat de cliënt naar huis met een speciaal slaaphorloge die gedurende 7 dagen de slaapkwaliteit gaat meten. De uitkomsten van deze verschillende metingen geven ons inzicht in de onderliggende oorzaak van de klachten. Hiermee kunnen we een behandeling op maat maken die aansluit bij persoonlijke behoefte van elke cliënt.


Meer over onze werkwijze
Zoek een vestiging bij u in de buurt en neem contact op.

Heeft u vragen over ADHD of neurofeedback? We zijn er om u te helpen.


Voordelen van gepersonaliseerde Neurofeedback

  • minimale bijwerkingen, alleen wat vermoeidheid
  • door actieve deelname aan training ontstaat zelfbewustzijn en zelfredzaamheid
  • snelle, intensieve behandelperiode, meestal afgerond binnen 2-3 maanden
  • duurzame behandeling met langetermijneffect
  • verbetering van slaap
  • 75% van de cliënten die een volledig neuroCare programma hebben doorlopen, hebben een duidelijke vermindering van ADD/ADHD klachten (zie Arns et al. 2012)

Voor wie is neurofeedback geschikt?

  • kinderen vanaf 6 jaar, jongeren en volwassenen met aandachtsproblemen, hyperactiviteit, impulsiviteit en/of slaapproblemen
  • met of zonder diagnose ADHD

Ik wil meer informatie over NeurofeedbackADHD: Na de diagnose


Behandeling kan o.a. bestaan uit voorlichting, medicatie, cognitieve gedragstherapie, neurofeedback of een combinatie van deze methoden.

Mocht een neurofeedback behandeling geïndiceerd zijn dan is tele-neurofeedback te overwegen. Tele-neurofeedback maakt het mogelijk om cliënten thuis in hun eigen omgeving te trainen. De cliënt neemt thuis plaats achter zijn/haar computer en start de training via internet terwijl de therapeut meekijkt vanuit onze praktijk en er via de telefoon contact is. Waar nodig wordt de cliënt direct bijgestuurd. Het voordeel van deze vorm van therapie is dat de cliënt niet voor elke sessie gebonden is aan het bezoeken van onze praktijk. Dit bespaart vaak reistijd en reiskosten.
In overleg met uw behandelaar kan met u bekeken worden of u hiervoor in aanmerking komt.


Heeft u vragen over ADHD of neurofeedback?

Zoek een vestiging bij u in de buurt en neem contact op

neuroCare staat voor gepersonaliseerde behandeling in de GGZ sinds 2001. Met onze innovatieve visie op diagnostiek en behandeling bieden we effectieve geestelijke gezondheidszorg op maat.

www.neurocaregroup.nl

Copyright neuroCare Group Nederland 2019. Alle rechten voorbehouden