Cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt, rTMS Technician

Emmy van Hees


Contactgegevens


(024) 750 35 07


Sweerts de Landasstraat 4, 6814 DE Arnhem


Emmy’s loopbaan in de GGZ begon met een omweg. Aanvankelijk werkte ze als antropoloog bij ontwikkelingsorganisaties. Hier kwam ze in contact met mensen die in moeilijke omstandigheden, soms op straat, moesten zien te overleven. Haar interesse in de veerkracht van mensen werd gewekt. Ze schoolde zich om, en ging aan het werk in de GGZ. De antropologische blik nam ze mee: het leerde haar oog te hebben voor de sociale en culturele context, en voor wat niet meteen zichtbaar of vanzelfsprekend is.

Eerst werkte Emmy als beeldend therapeut met kinderen die met zichzelf of hun omgeving in de knoop zaten door ad(h)d, autisme, of onveilige thuissituaties. Daarna maakte ze de overstap naar cognitief gedragstherapeutisch werk en ging aan de slag op de deeltijdafdeling van een PAAZ, waar ze werkte met (jong)volwassenen die kampten met depressie of persoonlijkheidsproblematiek. Later werkte ze bij een expertisecentrum voor angst, dwang en ptss, waar ze mensen leerde om op een gezondere manier met nare emoties om te gaan door samen, op locatie of bij mensen thuis, de angst of onzekerheid op te zoeken. Vervolgens maakte ze de overstap naar neuroCare waar ze de mogelijkheden die neuromodulatie biedt combineert met de kracht van exposure.

Emmy voelt zich thuis in het werken met schematherapie en oplossingsgerichte therapie. Ze is als cgw-er VGCt geregistreerd.

In haar vrije tijd gaat Emmy graag een rondje rennen, verdwijnt ze met een boek op de bank, of droomt nog wat over al die landen waar ze ooit nog eens naartoe wil.


neuroCare staat voor gepersonaliseerde behandeling in de GGZ sinds 2001. Met onze innovatieve visie op diagnostiek en behandeling bieden we effectieve geestelijke gezondheidszorg op maat.

www.neurocaregroup.nl

Copyright neuroCare Group Nederland 2019. Alle rechten voorbehouden