Psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog, rTMS Professional

Wilbert Pieterse


Contactgegevens


(024) 750 35 07


Sweerts de Landasstraat 4, 6814 DE Arnhem


Wilbert heeft zijn ruim 30 jaar praktijkervaring als gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut/cognitief gedragstherapeut opgedaan in een breed scala van veel voorkomende klachten en therapeutische settingen. Concreet: angst en stemmingsstoornissen in zowel ambulante als deeltijd en klinische setting. Een belangrijke ontwikkeling die hij daarin heeft meegemaakt is de toepassing van cognitieve gedragstherapie, in de vorm van zowel protocollaire als geïndividualiseerde behandelingen. De bijdrage aan de verwetenschappelijking van de GGZ-zorg is voor hem een bijkomende reden om CGt te omarmen.

Naast de klinische praktijk heeft Wilbert ruim 10 jaar als (hoofd)docent en supervisor (VGCt) een rol gespeeld in de opleiding van gezondheidszorgpsychologen en klinisch psychologen. Een leuke en leerzame tijd, immers om iets goed uit te kunnen leggen moet je het zelf eerst goed begrijpen.

De stap in 2021 naar neurocare Clinics is geïnspireerd door zijn belangstelling voor op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van therapieresistente problemen. Binnen neurocare wordt dit toegepast in combinatie met reeds bewezen effectieve behandelvormen, precies waar Wilberts hart ligt en waarvan hij verwacht dat veel van de mensen die een beroep op neurocare doen, profijt van zullen hebben.


neuroCare staat voor gepersonaliseerde behandeling in de GGZ sinds 2001. Met onze innovatieve visie op diagnostiek en behandeling bieden we effectieve geestelijke gezondheidszorg op maat.

www.neurocaregroup.nl

Copyright neuroCare Group Nederland 2019. Alle rechten voorbehouden