Vestiging

Den Haag
Contact

Lange Voorhout 72
2514 EH Den Haag, Nederland

Tel: 024 7503 507
Fax: 024 890 1447
E-mail: denhaag@neurocaregroup.com


Openingstijden

Maandag
9:00u – 17:00u
Dinsdag
9:00u – 17:00u
Woensdag
9:00u – 17:00u
Donderdag
9:00u – 17:00u
Vrijdag
9:00u – 17:00u


Vestiging Den Haag

Ons teamKlinisch Psycholoog BIG & Directeur

Drs. Rosalinde van RuthBekijk profiel


Klinisch neuropsycholoog BIG

Dr. Iris van OostromBekijk profiel


GZ-(neuro)psycholoog BIG

Drs. Renée RouwhorstBekijk profiel


Psycholoog, in opleiding tot GZ-psycholoog

Drs. Marloes NettenBekijk profiel


Praktijk Ondersteuner, Administratief Medewerker

Monique VerhallenBekijk profiel


Wilt u weten of onze behandelingen iets voor u kunnen betekenen?

Neem contact op met ons team.

Algemene informatie

 • Aanmelden
Aanmelden

U kunt zich bij neuroCare Nederland aanmelden door middel van een verwijzing van de huisarts, bedrijfsarts, psychiater, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog, medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde. U kunt ook op eigen initiatief een afspraak maken. Een verwijzing is verplicht indien u aanspraak wilt maken op een vergoeding van uw zorgverzekeraar.

Om een afspraak te maken voor een intakegesprek kunt u contact opnemen met het secretariaat van de vestiging waar u in behandeling wilt komen.

Aanmelden is mogelijk door telefonisch contact op te nemen of door een e-mail te sturen.

Kiest u ervoor uw aanmelding via e-mail te laten verlopen, dan nemen wij zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw bericht contact met u op.

Tijdens het eerste contact met de praktijk wordt u ingelicht over de werkwijze, behandelmogelijkheden, tarieven/vergoedingen en over de wachttijden. Tegelijkertijd wordt dit contact gebruikt om inzicht te krijgen in het probleem of de klachten waarvoor u hulp zoekt.

 • Wachttijden
Wachttijden
Vestiging Den Haag
Basis GGZ Specialistische GGZ
Aanmeldingswachttijd 6 weken 6 weken
Behandelingswachttijd 4 weken 4 weken

De wachttijden worden maandelijks bijgewerkt (status 03/12/2019).

Wij doen er alles aan om u zo snel mogelijk te helpen. De aanmeldingswachttijd is de wachttijd tussen het moment dat u contact met ons opneemt voor een intake en de dag dat de intake daadwerkelijk plaatsvindt. De behandelingswachttijd is de wachttijd die zit tussen de intake en de start van de behandeling. De wachttijd is niet diagnose afhankelijk en verschilt niet per zorgverzekeraar.

 • Onze werkwijze
Onze werkwijze

Wij hanteren gepersonaliseerde diagnostiek voor een zo effectief mogelijke behandeling. Onze werkwijze kunt u hier vinden.

Uw behandelaar is verplicht een dossier bij te houden over het onderzoek en de verloop van de therapie. Een goede verslaglegging is onderdeel van een professionele werkwijze. U mag uw dossier altijd inzien. Ook mag u een eigen verklaring aan uw dossier toevoegen. Tenslotte heeft u het recht uw dossier of delen daarvan te laten vernietigen. De behandelaar is verplicht uw dossier zorgvuldig te bewaren tot vijftien jaar nadat de behandeling is afgesloten.

 • Behandelvormen
Behandelvormen

In onze vestiging behandelen wij:

 • Kinderen
 • Jongeren
 • Volwassenen
 • Ouderen

met klachten zoals:

 • Depressie
 • Dwang (OCS)
 • ADHD – ADD
 • Slaapproblemen
 • Concentratieproblemen
 • Leerproblemen
 • Angsten
 • Trauma


Tarieven en vergoedingen

 • Vergoeding volwassenen
Vergoeding volwassenen

Onderstaand vindt u onze tarieven en vergoedingen met betrekking tot Basis en Specialistische GGZ (BGGZ en SGGZ) die gelden van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

De tarieven en vergoedingen zijn voortdurend aan verandering onderhevig, dus wij zijn bevoegd hier jaarlijks of tussentijds een correctie op door te voeren.

Tarieven en vergoedingen volwassenen

neuroCare Nederland voert behandelingen uit in de Basis GGZ (BGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ). BGGZ is bedoeld voor kortdurende en minder complexe problematiek, SGGZ voor complexere problematiek waarbij langer durende en meer gespecialiseerde zorg gevraagd is.

Met verwijzing

Indien u bij ons in behandeling wilt komen en u wilt in aanmerking komen voor vergoedingen van uw zorgverzekeraar, dan heeft u allereerst een doorverwijzing nodig. De professionals die mogen verwijzen naar de GGZ zijn: huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist, SEH-arts, specialist ouderengeneeskunde en de arts voor verstandelijk gehandicapten. Ook een psychiater, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog mogen binnen de GGZ verwijzen. Uw verwijzer schat in of dit een doorverwijzing moet zijn voor Basis GGZ (BGGZ) of Specialistische GGZ (SGGZ), dit dient ook op de verwijzing vermeld te staan. Uiteraard kunnen wij u hierover telefonisch meer uitleg geven en kan uw verwijzer ons hierover altijd consulteren. De verwijsbrief moet in ons bezit zijn voordat u een afspraak kunt maken voor een intake (eerste gesprek).

Zonder verwijzing

Indien u geen verwijzing heeft, kunt u wel in behandeling komen maar komt de behandeling niet in aanmerking voor vergoeding van uw zorgverzekeraar. Behandeling is dan voor eigen rekening. Als u geen doorverwijzing heeft, kunt u bij ons een offerte aanvragen voor een indicatie van de behandelkosten.

Meerdere trajecten voor zelfde diagnose

Belangrijk voor u om te weten is dat uw zorgverzekeraar niet zonder meer toestaat dat u voor dezelfde diagnose op twee of meer plaatsen tegelijk in behandeling bent. Denkt u hierbij aan het tegelijkertijd volgen van een psychotherapeutisch traject bij een andere praktijk/instelling. Indien dit voor u een probleem vormt, is het verstandig eerst contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Uitzondering hierop kan zijn als u onder behandeling bent van een psychiater waar u medicatie krijgt voorgeschreven. In dit geval staat de zorgverzekeraar wel toe dat u bij zowel de psychiater als neuroCare Group voor dezelfde diagnose onder behandeling bent. Bij twijfel adviseren wij altijd eerst uw zorgverzekeraar te raadplegen.

BGGZ trajecten

Protocollaire behandelingen vanuit het kader cognitieve gedragstherapie, andere kortdurende psychologische hulpverlening, EMDR (indien kortdurend) en slaap adviestrajecten vallen bij ons over het algemeen onder BGGZ. Indien u een doorverwijzing heeft voor BGGZ, betekent dit dat er een maximum aantal te besteden minuten is vastgesteld, wat voor vergoeding van de zorgverzekeraar in aanmerking komt. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Er zijn twee mogelijkheden:
Indien u een zuivere restitutiepolis (100% vrije zorgkeuze) heeft afgesloten dan wordt de behandeling 100% vergoed. Uw zorgverzekeraar kan aangeven of dit het geval is (wij adviseren u vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en navraag te doen of dit op basis van uw polis inderdaad het geval is). Belangrijk is om bij uw zorgverzekeraar aan te geven dat neuroCare Nijmegen, Eindhoven en Den Haag geen contracten heeft met zorgverzekeraars. Een eventueel nog aanwezig jaarlijks eigen risico wordt aan het einde van het traject met u verrekend.

Is er sprake van een ander soort polis, dan moet u er rekening mee houden dat u naast het eigen risico, ook een eigen bijdrage zult moeten betalen voor het gedeelte van de behandeling dat uw zorgverzekeraar niet uitkeert. Voor dit restant eigen bijdrage, ontvangt u aan het einde van het behandeltraject een factuur van ons. Ons advies is om bij uw zorgverzekeraar na te vragen hoeveel procent zij zullen vergoeden. Dat zal, afhankelijk van uw polis, tussen de 60% en 100% liggen. U bent uiteindelijk te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van de behandeling. Wel is het mogelijk om een maandelijks voorschot te betalen op deze eigen bijdrage zodat u aan het einde van het traject geen grote eindafrekening zult ontvangen. Heeft u hier behoefte aan, meldt het dan bij het secretariaat.

SGGZ trajecten

Langer durende behandeling bij (multi)complexe problematiek valt onder SGGZ zorg. rTMS en neurofeedback-behandelingen vallen hier ook onder.

Om het voor neuroCare Group mogelijk te maken nota’s direct te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar, kan het in sommige gevallen (afhankelijk van u zorgverzekeraar) voorkomen dat u een ‘akte van Cessie’ in dient te vullen en te ondertekenen.

Wij zijn in het bezit van een BIG-registratie, mocht uw verzekeraar daar om vragen. Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars.

Vergoedingen bij therapieresistente depressie

 • Restitutiepolis – Wilt u bij ons in behandeling komen voor therapieresistente depressie en heeft u een SGGZ-doorverwijzing van uw huisarts, dan komt de behandeling volledig in aanmerking voor vergoeding door uw zorgverzekering indien u een zuivere restitutiepolis (100% vrije zorgkeuze) heeft afgesloten. Uw zorgverzekeraar kan aangeven of dit het geval is. Wij hebben geen contracten met verzekeraars. Een eventueel nog aanwezig jaarlijks eigen risico wordt met u verrekend.
 • Overige polissen – Is er sprake van een ander soort polis dan een zuivere restitutiepolis, dan moet u er rekening mee houden dat u naast het eigen risico, ook een eigen bijdrage zult moeten betalen voor het gedeelte van de behandeling dat uw zorgverzekeraar niet uitkeert. Voor dit restant eigen bijdrage, ontvangt u aan het einde van het behandeltraject een factuur van ons. Ons advies is om bij uw zorgverzekeraar na te vragen hoeveel procent zij zullen vergoeden. Dat zal, afhankelijk van uw polis, tussen de 60% en 100% liggen. U bent uiteindelijk te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van de behandeling. Wel is het mogelijk om een maandelijks voorschot te betalen op deze eigen bijdrage zodat u aan het einde van het traject geen grote eindafrekening zult ontvangen. Heeft u hier behoefte aan, meldt het dan bij het secretariaat.

Overige indicaties

Voor alle overige indicaties, dus ook rTMS bij obsessieve compulsieve problematiek, zijn onderstaande bepalingen van toepassing:

Een rTMS of neurofeedback consult valt uiteen in een psychotherapie-deel en een neurofeedback of rTMS deel.

 • Het psychotherapie-deel valt onder ‘te vergoeden zorg’ en wordt ingediend bij uw zorgverzekeraar (mits er een doorverwijzing voor SGGZ aanwezig is) aan het einde van het behandeltraject of na 365 dagen (indien uw zorgtraject langer dan een jaar duurt). (Indien uw zorgverzekeraar uw eigen risico met ons verrekend dan ontvangt u hiervoor aan het einde van het traject/jaar een nota van ons). neuroCare Group heeft geen contracten met zorgverzekeraars.
 • Het neurofeedback of rTMS deel betreft ‘niet te vergoeden zorg’ en is voor eigen rekening (zie tarieven). Onder tarieven kunt u nalezen wat de meest actuele tarieven zijn.
 • Tarieven volwassenen
Tarieven volwassenen

BGGZ trajecten

Indien u een zuivere restitutiepolis (100% vrije zorgkeuze) heeft afgesloten dan wordt de behandeling 100% vergoed. Uw zorgverzekeraar kan aangeven of dit het geval is (wij adviseren u vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en navraag te doen of dit op basis van uw polis inderdaad het geval is). Belangrijk is om bij uw zorgverzekeraar aan te geven dat neuroCare Nijmegen, Eindhoven en Den Haag geen contracten heeft met zorgverzekeraars. Een eventueel nog aanwezig jaarlijks eigen risico wordt aan het einde van het traject met u verrekend.

Is er sprake van een ander soort polis, dan moet u er rekening mee houden dat u naast het eigen risico, ook een eigen bijdrage zult moeten betalen voor het gedeelte van de behandeling dat uw zorgverzekeraar niet uitkeert. Voor dit restant eigen bijdrage, ontvangt u aan het einde van het behandeltraject een factuur van ons. Ons advies is om bij uw zorgverzekeraar na te vragen hoeveel procent zij zullen vergoeden. Dat zal, afhankelijk van uw polis, tussen de 60% en 100% liggen. U bent uiteindelijk te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van de behandeling. Wel is het mogelijk om een maandelijks voorschot te betalen op deze eigen bijdrage zodat u aan het einde van het traject geen grote eindafrekening zult ontvangen. Heeft u hier behoefte aan, meldt het dan bij het secretariaat.

SGGZ trajecten bij therapieresistente depressie

Wilt u bij ons in behandeling komen voor therapieresistente depressie en heeft u een SGGZ-doorverwijzing van uw huisarts, dan komt de behandeling volledig in aanmerking voor vergoeding door uw zorgverzekering indien u een zuivere restitutiepolis (100% vrije zorgkeuze) heeft afgesloten. Uw zorgverzekeraar kan aangeven of dit het geval is. Wij hebben geen contracten met verzekeraars. Een eventueel nog aanwezig jaarlijks eigen risico wordt met u verrekend.

SGGZ trajecten bij overige indicaties

Een rTMS of neurofeedback consult valt uiteen in een psychotherapie-deel en een neurofeedback of rTMS deel.

 • Het psychotherapie-deel valt onder ‘te vergoeden zorg’ en wordt ingediend bij uw zorgverzekeraar (mits er een doorverwijzing voor SGGZ aanwezig is). Indien uw verzekeraar aan het einde van het behandeltraject een eigen risico in mindering brengt op het te vergoeden bedrag aan neuroCare Group, zullen wij dit bedrag bij u in rekening brengen.
 • Het neurofeedback of rTMS deel betreft ‘niet te vergoeden zorg‘ en is voor eigen rekening. Hiervoor krijgt u van ons maandelijks een aparte nota die u binnen 14 dagen dient te voldoen. Het tarief voor dit neurofeedback of rTMS deel, als onderdeel van de gecombineerde behandeling, is €100,- per sessie (per 1/8/2019).
 • De standaard tijdsduur van een gecombineerde sessie is 45 minuten.
 • In de eerste fase van uw behandeling zal ook een afspraak worden gepland met de regiebehandelaar / klinisch (neuro)psycholoog zodat deze het behandelproces mee kan bewaken.

U bent uiteindelijk te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van de behandeling. Zorg die niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar, kunt u mogelijk opvoeren als ‘zorgkosten’ in uw inkomstenbelasting. Wel is het mogelijk om een maandelijks voorschot te betalen op deze eigen bijdrage zodat u aan het einde van het traject geen grote eindafrekening zult ontvangen. Heeft u hier behoefte aan, meldt het dan bij het secretariaat.

 • Vergoeding en tarieven jeugd
Vergoeding en tarieven jeugd

Verwijzing en beschikking

De vergoeding van psychologische zorg voor uw kind (tot 18 jaar) valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente in plaats van de zorgverzekering.
Indien u een rechtstreekse verwijzing van uw huisarts heeft naar neuroCare Group, kan zorg, waaronder neurofeedback bij kinderen, vergoed worden door uw gemeente.

Regio Haaglanden

neuroCare Nederland heeft in het kader van Jeugdzorg een contract met de regio Haaglanden. Onder de regio Haaglanden vallen de gemeenten: Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.
Bovengenoemde contract houdt in dat de behandeltrajecten voor cliënten jonger dan 18 jaar door de betreffende gemeenten vergoed worden.

Praktisch gezien werkt dit als volgt

Met de verwijsbrief BGGZ of SGGZ (van toepassing op alle neurofeedback trajecten) die u van de huisarts ontvangen heeft voor uw zoon of dochter, meldt u zich aan bij neuroCare Group. Vervolgens doen wij een verzoek bij de betreffende gemeente voor goedkeuring van het behandeltraject. De gemeente neemt het verzoek in behandeling en voert daarbij o.a. een woonplaats check uit. Over het algemeen is er binnen enkele weken duidelijkheid over de toewijzing.

Overige gemeenten

Bent u niet woonachtig in de regio Haaglanden, dan dient u naast de doorverwijzing ook een beschikking (goedkeuring) van uw gemeente te hebben. Indien wenselijk kunnen wij een behandelofferte opstellen die u kunt overleggen aan uw gemeente ten behoeve van het toekennen van deze beschikking. Indien u een beschikking van de gemeente heeft, staat hierin vermeld voor welk bedrag uw gemeente zorg vergoedt voor uw kind en eventuele andere voorwaarden/aandachtspunten. Deze kunnen per gemeente verschillen. Derhalve is het van belang de beschikking met ons door te nemen voorafgaand aan het behandeltraject.

Sommige verzekeraars, waaronder VGZ, OVGZ en VVAA, hebben in hun aanvullende (gezins)polis nog een vergoeding voor neurofeedback voor kinderen tot 18 jaar. Informeer bij uw verzekering of dit ook voor u geldt. Deze vergoeding komt bovenop een eventuele vergoeding van de gemeente en kan pas aan het einde van het behandeltraject worden ingediend. Hiervoor ontvangt u desgewenst van een ons een ‘verzamelnota’ aan het einde van het behandeltraject die u zelf kunt indienen.

Geen doorverwijzing van de huisarts of beschikking van de gemeente?

Indien u geen doorverwijzing of beschikking heeft, dan kan uw kind wel in behandeling komen maar is het behandeltraject (diagnostiek, psychotherapie en evt. neurofeedback) voor eigen rekening. Kosten die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar kunnen mogelijk aftrekpost vormen in uw belastingaangifte (aftrek zorgkosten).

Als u geen doorverwijzing of beschikking heeft, kunt u bij ons een offerte aanvragen voor de behandelkosten.

 • Minderjarige cliënt
Minderjarige cliënt

Als een kind of jongere in therapie gaat, gebeurt dat meestal in overleg met de ouders of verzorgers. Als een kind jonger is dan 12 jaar, worden de ouders nauw bij de behandeling betrokken. De ouders zijn dan bevoegd om beslissingen te nemen met betrekking tot de behandeling. Als de leeftijd van het kind tussen de 12 en de 16 jaar ligt, geldt dat de wettelijk vertegenwoordiger (ouder/voogd) toestemming geeft voor de behandeling. Vanaf 16 jaar neemt een cliënt zelf beslissingen. De ouders worden uitsluitend dán bij de behandeling betrokken als de jongere daarmee akkoord gaat. Wanneer een jongere een licht verstandelijke beperking heeft en niet wilsbekwaam is dan zijn ouders genoodzaakt als wettelijk vertegenwoordiger op te kunnen treden en toestemming te kunnen geven.


Informatie-uitwisseling

 • Informatie-uitwisseling
Informatie-uitwisseling

In principe wordt uw verwijzer beknopt geïnformeerd na de intake en na afloop van uw behandeling. U heeft recht op inzage in de correspondentie van de praktijk met uw verwijzer. U kunt echter ook aangeven dat u bezwaren hebt tegen een correspondentie tussen de instelling en uw verwijzer. Onder geen beding wordt aan derden informatie over uw behandeling verschaft zonder uw schriftelijke toestemming.

 • Privacyverklaring
Privacyverklaring

Alles wat u uw behandelaar vertelt is vertrouwelijk. Hij/zij mag daarover geen mededelingen doen aan anderen zonder uw schriftelijke toestemming. Uw behandelaar hoeft niet aan u te vragen of hij/zij over u van gedachten mag wisselen met vakgenoten (andere psychologen, psychotherapeuten, artsen). Deze hulpverleners zijn ook gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Als u toch niet wilt dat uw behandelaar iets met collega’s bespreekt, kunt u dat aangeven.

Met ingang van 25 mei 2018 is er een nieuwe wet van toepassing; wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Vanaf die datum geldt deze wet voor de hele Europese Unie. Deze nieuwe wet bevat strengere regels t.a.v. de verwerking van persoonsgegevens. Deze zijn te lezen in het privacystatement van de neuroCare Group Nederland.

Onze uitgebreide Privacyverklaring kunt u hier vinden.

 • Kwaliteitsnormen
Kwaliteitsnormen

neuroCare Group bewaart alle data van cliënten geanonimiseerd om onderzoek te doen over de effectiviteit van de behandelingen. Gedurende de behandeling monitoren we of de klachten die bij aanvang zijn vastgesteld verminderen in de loop van de behandeling.

neuroCare Den Haag heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Het statuut ligt ter inzage op de vestiging en kan indien nodig opgevraagd worden bij het secretariaat.

 • Klachtenregeling
Klachtenregeling

Waar mensen samenwerken is het mogelijk dat er misverstanden ontstaan. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden. Bijvoorbeeld over de behandeling die u krijgt, de bejegening door een van de medewerkers of over de factuur die u toegezonden heeft gekregen. Wanneer u er met de betreffende medewerker niet uitkomt kunt u altijd eerst contact leggen met de directeur. Wanneer dit voor u de situatie niet oplost kunt u contact leggen met het NIP (Nederlands Instituut Psychologen).

Heeft u vragen of klachten, laat het dan weten!

Zo ontstaat de kans om samen een oplossing te vinden.

Bovendien heeft u als cliënt het recht om een klacht in te dienen.

neuroCare Nederland voldoet aan de eisen die de wet WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) stelt. Doel van deze wet is goede zorg en openheid over en leren van eventuele fouten en andere incidenten in de zorg. En een zorgvuldige omgang met klachten over de zorgverlening.

 • Meldcode
Meldcode

Professionals in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) zijn verplicht om een meldcode te hebben. De verplichting een meldcode vast te stellen is opgenomen in de Kwaliteitswet Zorginstellingen. In een meldcode staat hoe gehandeld dient te worden bij het vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld.


Overige informatie

 • Samenwerkingen
Samenwerkingen

neuroCare Nederland streeft naar een optimale samenwerking tussen de praktijk en haar verwijzers. Deze verwijzers zijn meestal huisartsen, diens POH-GGZ-er (praktijkondersteuner), (vrijgevestigde) psychiaters, psychologen, algemene ziekenhuizen en andere GGZ instellingen.

 • Lidmaatschappen
Lidmaatschappen

neuroCare Nederland is aangesloten bij o.a:

 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging van Pedagogen en onderwijskundigen (NVO)
 • Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie (NvN)
 • Nederlandse Vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP)
 • Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP)
 • Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt)
 • Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
 • Netwerk Toegepaste Neurowetenschappen
 • Dutch Pain Society
 • Biofeedback Certification International Alliance (BCIA)
 • International Society for Neurofeedback and Research (ISNR)
 • Society of Applied Neuroscience (SAN)
 • International Pharmaco EEG society (IPEG).

Tevens is neuroCare Nederland een erkende praktijkopleidingsinstelling voor de opleiding Gezondheidszorg psychologie (GZ) en voor de opleiding tot Psychotherapeut.

 • Cliëntenraad
Cliëntenraad

Als cliënt van neuroCare Nederland kunt u invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie en op de kwaliteit van de zorg die cliënten ontvangen. Deze invloed is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen en wordt uitgeoefend door een cliëntenraad. De cliëntenraad bestaat uit (ex-)cliënten van neuroCare Nederland. Ook familieleden kunnen lid zijn van de raad. In de raad kunnen leden meepraten over voor cliënten belangrijke zaken.

WMCZ

In 1996 is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) aangenomen. Deze wet schrijft voor dat elke zorginstelling een eigen cliëntenraad hoort te hebben en dat deze raad over bepaalde beleidszaken een adviesrecht heeft.

Wat doet een cliëntenraad ?

Een cliëntenraad in een zorginstelling komt op voor de belangen van cliënten. 

De cliëntenraad is een serieuze gesprekspartner van de bestuurders en/of directie en behartigt de belangen van alle patiënten door invloed uit te oefenen en controle uit te voeren op het beleid van de zorginstelling.

 • Geschiedenis
Geschiedenis

neuroCare Nijmegen (voorheen Brainclinics Treatment) legt zich al sinds 2001 toe op onderzoek en behandeling van o.a. depressie, dwang, concentratieklachten en slaapproblemen. Het grote verschil met andere zorgverleners op dit gebied is dat wij neuromodulatie technieken (zoals rTMS en neurofeedback) hebben geïntegreerd in onze reguliere behandelingen. Door jarenlange behandel- en onderzoekservaring op dit gebied, worden we nationaal én internationaal gezien als een gespecialiseerd behandelcentrum. Cliënten uit binnen- en buitenland weten ons om deze redenen te vinden.

Wij bieden enkel behandelmethoden aan waarvoor gedegen wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is en doen zelf ook veel onderzoek. Dit onderzoek doen wij in samenwerking met Onderzoeksinstituut Brainclinics en (inter)nationale wetenschappers verbonden aan verschillende (inter)nationale universiteiten. Wij zijn dus als geen ander op de hoogte van de stand van de wetenschap achter onze behandelmethoden. Ook voeren wij zelf regelmatig pilot-trajecten uit, waarbij wij nieuwe behandelmethoden, of nieuwe toepassingen van bestaande methoden, in een kleine setting inzetten en evalueren. Alleen zo komt de wetenschap en de toepasbaarheid daarvan in de zorg verder. Zo was neuroCare Nederland de eerste klinische praktijk in Europa die rTMS ging toepassen bij depressie en dwang. Inmiddels hebben wij hiermee al honderden mensen succesvol behandeld.


Locatie

De vestiging van neuroCare in Den Haag is gelegen in de binnenstad, direct naast het Escher museum. Goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer.

Openbaar vervoer

De Lange Voorhout 72 ligt op 15 minuten loopafstand van station Den Haag-Centraal. Er rijden trams vanaf het station. Kijk voor actuele informatie op de website van de vervoerder.

Parkeren

Parkeren in de buurt is mogelijk in parkeergarage Museumkwartier (betaald parkeren tegen uurtarief of dagtarief).


Logo_neuroCare_bunt_Poster_vector_white

neuroCare staat voor gepersonaliseerde behandeling in de GGZ sinds 2001. Met onze innovatieve visie op diagnostiek en behandeling bieden we effectieve geestelijke gezondheidszorg op maat.

www.neurocaregroup.nl

Copyright neuroCare Group Nederland 2019. Alle rechten voorbehouden