Psycholoog, in opleiding tot GZ-psycholoog

Drs. Marloes Netten


Contactgegevens


(070) 222 80 16


Lange Voorhout 72, 2514 EH Den Haag


Marloes Netten is in 2006 afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht, in de richting klinische neuropsychologie. Tijdens en na haar studie heeft zij binnen Parnassia ervaring opgedaan in het uitvoeren van psychodiagnostiek bij persoonlijkheidsproblematiek, niet-aangeboren hersenletsel en dementie. Vervolgens heeft zij een aantal jaar in Rotterdam gewerkt, bij AOB Compaz, een bedrijf dat toentertijd gespecialiseerd was in scholings- en arbeidsvraagstukken.

Vanaf 2008 tot en met medio 2018 heeft Marloes als neuropsycholoog bij Heliomare gewerkt, een groot revalidatiecentrum in Noord-Holland. Zij heeft zich gespecialiseerd in de verschillende facetten van het neuropsychologisch onderzoek (expertise) bij cliënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij arbeidsgerelateerde problematiek. Daarnaast verzorgde zij de mentale behandeling binnen multidisciplinaire (groeps)trainingen bij chronische pijn. Zij werkt vanuit cognitief gedragstherapeutische technieken en is voorstander van een oplossingsgerichte aanpak.

Marloes kwam bij NeuroCare terecht door haar behoefte aan een nieuwe uitdaging. De werking van het brein blijft een grote interesse en de combinatie van neuromodulatie met reguliere behandelmethoden spreekt haar erg aan. Zij hecht veel belang aan het afstemmen van behandelplannen aan de behoefte en vraag vanuit de cliënten zelf, waar bij NeuroCare eveneens veel aandacht voor is. Wat haar enthousiasmeert aan deze instelling is het concept van personalized medicine en de neurowetenschappelijke onderbouwing waarvanuit gewerkt wordt.


neuroCare staat voor gepersonaliseerde behandeling in de GGZ sinds 2001. Met onze innovatieve visie op diagnostiek en behandeling bieden we effectieve geestelijke gezondheidszorg op maat.

www.neurocaregroup.nl

Copyright neuroCare Group Nederland 2019. Alle rechten voorbehouden