Gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot specialist, rTMS supervisor

Drs. Renée Rouwhorst


Contactgegevens


(070) 222 80 16


Lange Voorhout 72, 2514 EH Den Haag


Renée behaalde in 2006 haar master Hersenen & Gedrag aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is haar carrière gestart bij de GGZ Drenthe en heeft daar gewerkt op de afdeling dagbehandeling en open opname afdeling. Hier heeft zij ervaring opgedaan in het werken met cliënten met complexe psychiatrische problematiek. Binnen deze setting heeft zij in 2010 haar registratie als GZ-psycholoog behaald.

Aangezien zij de aandacht voor het brein miste, heeft zij vervolgens de overstap gemaakt naar het Neurofeedback Instituut Nederland. Hier heeft zij zich verder gespecialiseerd in Neurofeedback en de registratie BCN behaald. Naast haar werkzaamheden voor het NIN was zij betrokken bij het ontwikkelen van de GGZ Groep: een praktijk die een combinatie behandeling biedt van cognitieve gedragstherapie en biofeedback.

Hierna is zij geswitcht naar het ondernemerschap en is zij gaan samenwerken met de praktijk Hulp bij Hersenletsel. Deze samenwerking heeft haar in de gelegenheid gesteld haar kennis op het gebied van neuropsychologie te vergroten en ervaring op te doen in het behandelen van mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten.

In maart 2015 deed zich de kans voor om een langgekoesterde wens in vervulling te laten gaan: een jaar werken als GZ-psycholoog in het buitenland. Van juli 2015 tot juli 2016 is zij werkzaam geweest in Suriname op de afdeling Medische Psychologie van een streekziekenhuis.

Eenmaal terug op Nederlandse bodem werd haar aandacht getrokken door de neuroCare group. Naar haar mening een professionele organisatie die de werking van het brein centraal stelt en daarbij een open blik houdt. Het spreekt haar erg aan dat de problematiek van een cliënt vanuit verschillende invalshoeken wordt bekeken en er aandacht is voor individuele verschillen. Daarnaast vindt zij de nauwe relatie tussen wetenschappelijk onderzoek en praktijk belangrijk.

In 2020 is Renée gestart met de 4-jarige specialistische opleiding tot klinische neuropsycholoog. Ze is werkzaam in de vestigingen in Amsterdam en Den Haag.


neuroCare staat voor gepersonaliseerde behandeling in de GGZ sinds 2001. Met onze innovatieve visie op diagnostiek en behandeling bieden we effectieve geestelijke gezondheidszorg op maat.

www.neurocaregroup.nl

Copyright neuroCare Group Nederland 2019. Alle rechten voorbehouden