Gezondheidszorgpsycholoog

Bente Raafs, MSc


Contactgegevens


(024) 750 35 07


Fazantlaan 27, 5613 CB Eindhoven


Bente behaalde in 2019 de Bachelor Psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tijdens haar Bachelor heeft zij met behulp van het Honoursprogramma al vroeg ervaring op kunnen doen binnen het neuropsychologische werkveld door stages bij Vincent van Gogh en het RadboudUMC. Tijdens de Master Gezondheidszorgpsychologie heeft Bente haar afstudeerstage gelopen bij het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, waar zij ervaring heeft opgedaan in neuropsychologische diagnostiek en behandeling.

Daarnaast heeft Bente binnen verschillende ziekenhuizen en GGZ-instellingen meegewerkt aan wetenschappelijke onderzoeken gericht op dementie, niet-aangeboren hersenletsel, sociale angst en persoonlijkheidsontwikkeling.

Na haar Master is Bente de postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog gaan volgen bij Zuyderland Medisch Centrum, het ziekenhuis in Heerlen/Sittard. Zij is daar werkzaam geweest op de afdeling Medische Psychologie en Revalidatie. Tijdens haar GZ-opleiding heeft zij veel ervaring opgedaan met het diagnosticeren en behandelen van patiënten met een breed scala aan medische en (neuro-)psychologische problematiek.

Na haar werkervaring in de ziekenhuizen wilde Bente graag meer ervaring opdoen binnen de GGZ om haar (neuro-)psychologische kennis verder te verbreden en zich te verdiepen in neuromodulatie. Voor Bente is het belangrijk om haar cliënten evidence-based en persoonsgerichte behandelingen te kunnen bieden. Het werken in een ambitieus team met wetenschappelijke en innovatieve behandelmethoden bracht haar in 2022 naar neurocare Clinics.


neuroCare staat voor gepersonaliseerde behandeling in de GGZ sinds 2001. Met onze innovatieve visie op diagnostiek en behandeling bieden we effectieve geestelijke gezondheidszorg op maat.

www.neurocaregroup.nl

Copyright neuroCare Group Nederland 2019. Alle rechten voorbehouden