Verpleegkundige, Cognitief gedragstherapeutisch werker

Dewi Adams


Contactgegevens


(024) 750 35 07


Fazantlaan 27, 5613 CB Eindhoven


In 2018 behaalde Dewi haar Bachelor aan Fontys Hogeschool HBO-Verpleegkunde te Eindhoven. Na haar afstudeerstage op de Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis in Veldhoven is ze daar direct aan het werk gegaan. Hier heeft ze ervaring op kunnen doen met psychiatrische problematiek in crisissituaties. In deze periode ontdekte zij waar haar interesse ligt, namelijk in het ondersteunen, begeleiden en behandelen van mensen met psychiatrische problemen.
Enkele jaren geleden heeft ze ter verdieping en specialisatie de opleiding Ziekenhuispsychiatrie aan de Radboud Universiteit Nijmegen gevolgd, welke ze in 2020 heeft afgerond. Nu is ze bezig om haar registratie te behalen als cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt.
Dewi is altijd al geïnteresseerd geweest in innovaties binnen de zorg, vandaar dat neurocare Clinics een passende werkplek voor haar is. De combinatie van enerzijds kunnen werken met nieuwe technieken en anderzijds kunnen ondersteunen, begeleiden en behandelen van mensen met psychiatrische problemen spreekt haar aan.

Daarnaast hecht ze veel waarde aan een prettige werkomgeving en nauwe samenwerking met collega’s, waarin ruimte is voor het benutten van ieders kwaliteiten.

Clientgerichtheid en het opbouwen van vertrouwen binnen de behandeling vindt ze belangrijk. Ze streeft naar een ontspannen sfeer en professionele samenwerking, waarin open en duidelijk gecommuniceerd wordt tussen haar en de cliënt.

neuroCare staat voor gepersonaliseerde behandeling in de GGZ sinds 2001. Met onze innovatieve visie op diagnostiek en behandeling bieden we effectieve geestelijke gezondheidszorg op maat.

www.neurocaregroup.nl

Copyright neuroCare Group Nederland 2019. Alle rechten voorbehouden