Vestiging

Groningen




Contact

Schweitzerlaan 2
9728 NP Groningen, Nederland

Tel: 050 527 75 50
E-mail:
[email protected]


Openingstijden

Maandag
9:00u – 17:00u
Dinsdag
9:00u – 17:00u
Woensdag
9:00u – 17:00u
Donderdag
9:00u – 17:00u
Vrijdag
9:00u – 17:00u


Vestiging Groningen

Ons team



Klinisch psycholoog

Drs. Mia De Wolf



Bekijk profiel


GZ-psycholoog

Drs. Roos ten Cate



Bekijk profiel


Psycholoog NIP in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, rTMS Technician

Heerko Tieleman, Msc



Bekijk profiel


Psycholoog NIP, Cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt, rTMS Technician

Ariëlla van Dijk, Msc



Bekijk profiel


Psycholoog NIP, rTMS Technician

Almer Klijnsma



Bekijk profiel


Psycholoog NIP, rTMS Technician

Marjan Schouten, MSc



Bekijk profiel


Psychomotorisch therapeut

Arjette de Visser



Bekijk profiel


Cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt, rTMS Technician

Linda Panman



Bekijk profiel


Praktijkondersteuner

Marian Woortman



Bekijk profiel


Praktijkondersteuner

Suzan Grommers



Bekijk profiel


HR Assistant

Jessica den Breejen



Bekijk profiel

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 12.00uur en van 13.00 tot 16.00uur.

Neem contact op met ons team.




Algemene informatie

 • Introductie
 • Introductie
Introductie

neuroCare Group Groningen is een kleine instelling binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), voor zowel generalistische basis GGZ als (medisch-) specialistische GGZ.

Wij zijn in het noorden van het land toon -en maatgevend geworden voor het toepassen van neuromodulatie technieken (zoals rTMS en neurofeedback) binnen de context van een psychotherapeutische benadering van geestelijke gezondheidsklachten.

neuroCare Group Groningen neemt onder de GGZ-instellingen en de psychologenpraktijken in Noord-Nederland een speciale positie in vanwege onze visie op psychologische gezondheid én de daarmee samenhangende expertise. Binnen onze instelling staat een persoonlijke benadering voorop. Dit geldt ook voor onze behandelingen die geheel toegesneden zijn op iemands individuele hulpvraag. Tegelijkertijd zijn we een moderne, innovatieve en gerenommeerde instelling die uiteenlopende nieuwe en bewezen effectieve behandelingen aanbiedt. Zo paste de instelling als een van de eerste in Nederland neurofeedback als behandelmethode (1998) toe. Sindsdien is door ons speciaal op dit gebied veel expertise ontwikkeld, met name ten aanzien van ADHD en autisme. Ook op het terrein van andere behandelprogramma’s zoals ACT, CBASP, Mindfulness, rTMS en hartcoherentie training (HCT) zijn we voorlopers. Kenmerkend voor ons en zeker ook vergeleken met andere kleine instellingen, is onze zeer ruime keus in behandelmogelijkheden. Vanuit ons zorgprogramma kunnen we van al deze invalshoeken gebruik maken om te komen tot een op maat gemaakte behandeling, – eenvoudig als het kan, complex als het moet – met als doel: meer zelfvertrouwen en meer persoonlijke effectiviteit in studie, werk, relaties en in het verwerkelijken van persoonlijke waarden. Daarbij mag u van ons verwachten dat we deskundig zijn, gepassioneerd ons werk doen en betrokkenheid laten zien bij onze cliënten. Dat is precies ook de reden waarom we een kleine instelling willen zijn: we houden van korte lijnen en persoonlijk contact waarbij het belang van u voorop staat. Ter ondersteuning van onze diensten beschikt de instelling over een volwaardig laboratorium met geavanceerde, hoogwaardige neuropsychologische, psycho- en neurofysiologische onderzoeksmogelijkheden.

Introductie

neuroCare Group Groningen is een kleine instelling binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), voor zowel generalistische basis GGZ als (medisch-) specialistische GGZ.

Wij zijn in het noorden van het land toon -en maatgevend geworden voor het toepassen van neuromodulatie technieken (zoals rTMS en neurofeedback) binnen de context van een psychotherapeutische benadering van geestelijke gezondheidsklachten.

neuroCare Group Groningen neemt onder de GGZ-instellingen en de psychologenpraktijken in Noord-Nederland een speciale positie in vanwege onze visie op psychologische gezondheid én de daarmee samenhangende expertise. Binnen onze instelling staat een persoonlijke benadering voorop. Dit geldt ook voor onze behandelingen die geheel toegesneden zijn op iemands individuele hulpvraag. Tegelijkertijd zijn we een moderne, innovatieve en gerenommeerde instelling die uiteenlopende nieuwe en bewezen effectieve behandelingen aanbiedt. Zo paste de instelling als een van de eerste in Nederland neurofeedback als behandelmethode (1998) toe. Sindsdien is door ons speciaal op dit gebied veel expertise ontwikkeld, met name ten aanzien van ADHD en autisme. Ook op het terrein van andere behandelprogramma’s zoals ACT, CBASP, Mindfulness, rTMS en hartcoherentie training (HCT) zijn we voorlopers. Kenmerkend voor ons en zeker ook vergeleken met andere kleine instellingen, is onze zeer ruime keus in behandelmogelijkheden. Vanuit ons zorgprogramma kunnen we van al deze invalshoeken gebruik maken om te komen tot een op maat gemaakte behandeling, – eenvoudig als het kan, complex als het moet – met als doel: meer zelfvertrouwen en meer persoonlijke effectiviteit in studie, werk, relaties en in het verwerkelijken van persoonlijke waarden. Daarbij mag u van ons verwachten dat we deskundig zijn, gepassioneerd ons werk doen en betrokkenheid laten zien bij onze cliënten. Dat is precies ook de reden waarom we een kleine instelling willen zijn: we houden van korte lijnen en persoonlijk contact waarbij het belang van u voorop staat. Ter ondersteuning van onze diensten beschikt de instelling over een volwaardig laboratorium met geavanceerde, hoogwaardige neuropsychologische, psycho- en neurofysiologische onderzoeksmogelijkheden.

 • Aanmelden
Aanmelden

U kunt zich bij neuroCare Groningen aanmelden door middel van een BGGZ of SGGZ verwijzing van de huisarts, bedrijfsarts, psychiater, medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde. U kunt zich ook aanmelden zonder verwijzing, echter komen de kosten van de afspraak en het mogelijke daarop volgende behandeltraject volledig voor eigen rekening. Een BGGZ/SGGZ verwijzing is verplicht indien u aanspraak wilt maken op een (gedeeltelijke) vergoeding van uw zorgverzekeraar.

Zodra wij de verwijzing of uw aanmelding ontvangen hebben, nemen wij die in behandeling. Daarna wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Kijk naar onze actuele wachttijden om een indicatie te krijgen van de termijn waarop het intakegesprek kan plaatsvinden.

Aanmelden zonder verwijzing is mogelijk door telefonisch contact op te nemen met het secretariaat of door een e-mail te sturen. In het laatste geval adviseren wij u privacy-gevoelige informatie zo veel mogelijk te vermijden, bijvoorbeeld door alleen de volgende onderwerp-regel “aanvraag intake door 06- ………….. (uw 06-nummer)” te gebruiken. Kiest u voor een aanmelding via e-mail, dan nemen wij zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw bericht contact met u op.

Wilt u eerst meer informatie voordat u een verwijzing gaat regelen? Dan kunt u ook contact opnemen met het secretariaat.

Tijdens het intakegesprek wordt u ingelicht over de werkwijze, behandelmogelijkheden, tarieven/vergoedingen en over de wachttijden. Tegelijkertijd wordt dit contact gebruikt om inzicht te krijgen in het probleem of de klachten waarvoor u hulp zoekt.

 • Wachttijden
Wachttijden
Vestiging Groningen Basis GGZ Specialistische GGZ
Aanmeldingswachttijd 6/8 weken 6/8 weken
Behandelingswachttijd 12 weken 12 weken

De wachttijden worden maandelijks bijgewerkt (status 14/06/2022).

 • Onze werkwijze
Onze werkwijze

Het eerste daadwerkelijke contact met u vindt plaats tijdens het intakegesprek. Als het om verzekerde zorg gaat moet u in het bezit zijn van een verwijsbrief van uw huisarts, bedrijfsarts of psychiater. Als een hulpvraag aansluit bij onze behandelmogelijkheden dan wordt meestal besloten tot een vervolgcontact. Als een hulpvraag niet aansluit bij onze behandelmogelijkheden dan zal in overleg met u worden gezocht naar passender hulp of wordt u terugverwezen naar uw verwijzer/huisarts.

Het intakegesprek heeft tot doel de hulpvraag nauwgezet in kaart te brengen. Wanneer het om Specialistische GGZ gaat, wordt soms ook nog een uitvoerig (neuro-) psychologisch onderzoek gedaan, al dan niet in combinatie met een neurofysiologisch onderzoek (QEEG).

De gegevens die zijn verzameld worden vervolgens in ons teamoverleg besproken. Daarna beslist het team over een behandelvoorstel dat zo nauwkeurig mogelijk aansluit bij uw hulpvraag. U wordt vervolgens uitvoerig geïnformeerd over deze “op maat gemaakte behandeling” en wat deze voor u kan betekenen (werkwijze, duur, kosten en frequentie van de contacten).
Met behandelen kan worden begonnen nadat u heeft ingestemd met de voorgestelde behandeling. De behandeling wordt uitgevoerd zoals afgesproken in het behandelplan. Het verloop van de behandeling wordt vastgelegd in uw dossier. U heeft recht op inzage, kopie én correctie van uw dossier. De duur van een behandeling is in de regel maximaal één jaar. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u geëvalueerd. Indien nodig wordt het behandelplan in overleg met u bijgesteld.

 • Behandelvormen
Behandelvormen

In onze vestiging behandelen wij:

 • Kinderen
 • Jongeren
 • Volwassenen
 • Ouderen

met klachten zoals:

 • Depressie
 • Dwang (OCS)
 • ADHD – ADD
 • Autisme
 • Slaapproblemen
 • Concentratieproblemen
 • Leerproblemen
 • Angsten
 • Trauma
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Hechtingsproblematiek
 • Burn-out
 • Arbeid gerelateerde klachten


Tarieven en vergoedingen

 • Behandeltarieven en vergoedingen 2022
Behandeltarieven en vergoedingen 2022

neurocare Clinics heeft in 2022 contracten afgesloten met Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid, CZ-groep, VGZ, Menzis en DSW.

 • Minderjarige cliënt
Minderjarige cliënt

Als een kind of jongere in therapie gaat, gebeurt dat meestal in overleg met de ouders of verzorgers. Als een kind jonger is dan 12 jaar, worden de ouders nauw bij de behandeling betrokken. De ouders zijn dan bevoegd om beslissingen te nemen met betrekking tot de behandeling. Als de leeftijd van het kind tussen de 12 en de 16 jaar ligt, geldt dat de wettelijk vertegenwoordiger (ouder/voogd) toestemming geeft voor de behandeling. Vanaf 16 jaar neemt een cliënt zelf beslissingen. De ouders worden uitsluitend dán bij de behandeling betrokken als de jongere daarmee akkoord gaat. Wanneer een jongere een licht verstandelijke beperking heeft en niet wilsbekwaam is dan zijn ouders genoodzaakt als wettelijk vertegenwoordiger op te kunnen treden en toestemming te kunnen geven.


Informatie-uitwisseling

 • Informatie-uitwisseling
Informatie-uitwisseling

In principe wordt uw verwijzer beknopt geïnformeerd over uw diagnose, behandelplan en het resultaat van uw behandeling. U hebt recht op inzicht van de correspondentie van de instelling met uw verwijzer. U kunt echter ook aangeven dat u bezwaren hebt tegen een correspondentie tussen de instelling en uw verwijzer. Onder geen beding wordt aan derden informatie over uw behandeling verschaft dan pas na uw schriftelijke toestemming.

 • Kwaliteitsnormen
Kwaliteitsnormen

Kwaliteitsstatuut
neuroCare Groningen heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
Met een eigen kwaliteitsstatuut wordt nadere invulling gegeven aan de eis van de Kwaliteitswet zorginstellingen waarin de instelling per 1 januari 2017 wordt verplicht om te voorzien in een duidelijke verantwoordelijkheidstoedeling teneinde verantwoorde zorg te kunnen bieden.
Het statuut ligt ter inzage op de vestiging en kan indien nodig opgevraagd worden bij het secretariaat.

Rommen en vragenlijsten
ROM staat voor Routine Outcome Measurement. Feitelijk is dat een oordeel over de behandeling of het effect van een behandeling, gemeten met behulp van vragenlijsten. Op zich kan dit een zeer nuttige bijdrage leveren aan het welslagen van uw behandeling. Tegelijkertijd is dit ook een eis die door zorgverzekeraars aan ons wordt gesteld.
Wij nemen bij aanvang van uw behandeling, eventueel tussentijds en bij afsluiting van uw behandeling een vragenlijst af die u thuis zelf op uw computer kunt invullen.
Aan het eind van het behandelcontact nemen wij ook nog een tevredenheidsvragenlijst af, ook thuis op de computer in te vullen.

 • Klachtenregeling
Klachtenregeling

Waar mensen samenwerken is het mogelijk dat er misverstanden ontstaan. Als u niet tevreden bent over de zorg die u geboden wordt, over de wijze waarop u door de medewerkers bejegend wordt of over de financiële afhandeling van uw zorgtraject dan gaat u daarover eerst met uw behandelaar of een andere vertegenwoordiger (regiebehandelaar) van de instelling in gesprek. Komt u er met hen niet uit dan kunt u in gesprek gaan met de kwaliteitscoördinator (directeur) van onze instelling. Wanneer u er samen echt niet uitkomt, dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris/klachtencommissie.

neuroCare Nederland voldoet aan de eisen die de wet WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) stelt. Doel van deze wet is goede zorg en openheid over en leren van eventuele fouten en andere incidenten in de zorg en een zorgvuldige omgang met klachten over de zorgverlening.

Heeft u vragen of klachten, laat het ons dan weten.
Dan zoeken wij samen met u naar een oplossing.

Meer weten?
Download hier de klachtenregeling.
Download hier de infographic klachtenbehandelingsproces.
Download hier de infographic cliënt zorggeschil.

 • Meldcode
Meldcode

Professionals in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) zijn verplicht om een meldcode te hebben. De verplichting een meldcode vast te stellen is opgenomen in de Kwaliteitswet Zorginstellingen. In een meldcode staat hoe gehandeld dient te worden bij het vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld.


Overige informatie

 • Samenwerkingen
Samenwerkingen

neuroCare Groningen streeft naar een optimale samenwerking tussen de instelling en haar verwijzers. Deze verwijzers zijn meestal huisartsen en/of diens POH-GGZer (praktijkondersteuner). In het komende jaar gaat de instelling meer energie steken in een optimale samenwerking met verwijzers door middel van direct contact. De instelling levert zowel basis GGZ als specialistisch GGZ. Dat maakt dat eventueel een overgang van basiszorg naar specialistische zorg en omgekeerd, helder en transparant kan worden gerealiseerd.

 • Lidmaatschappen
Lidmaatschappen

neuroCare Groningen is aangesloten bij o.a:

 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
 • Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie (VcGT)
 • Nederlandse Vereniging ter Bestudering van Pijn (NVBP), tegenwoordig ‘Dutch Pain Society’
 • International Society for Neurofeedback and Research (ISNR)
 • Nederlandse Vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP)
 • Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP)
 • Cliëntenraad
Cliëntenraad

Cliëntenraad
Als cliënt van neuroCare Group Groningen kunt u invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie en op de kwaliteit van de zorg die cliënten ontvangen. Deze invloed is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen en wordt uitgeoefend door een cliëntenraad. De cliëntenraad bestaat uit (ex-) cliënten van neuroCare Group Groningen. Ook familieleden kunnen lid zijn van de raad. In de raad kunnen leden meepraten over voor cliënten belangrijke zaken.

WMCZ
In 1996 is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) aangenomen. Deze wet schrijft voor dat elke zorginstelling een eigen cliëntenraad hoort te hebben en dat deze raad over bepaalde beleidszaken een adviesrecht heeft.

Wat doet een cliëntenraad ?
Een cliëntenraad in een zorginstelling zorgt voor de belangen van patiënten (cliënten).
De cliëntenraad is een serieuze gesprekspartner van de bestuurders en/of directie en behartigt de belangen van alle patiënten door invloed uit te oefenen en controle uit te voeren op het beleid van de zorginstelling.

Bijzondere rechten
Om als cliëntenraad je taken goed uit te kunnen voeren kent de Wet Medezeggenschap (WMCZ) bijzondere rechten toe aan een cliëntenraad. Zo kent de WMCZ onder meer een enquête, informatie- en adviesrecht.
Dit betekent dat bestuurders en directie verplicht zijn de cliëntenraad over bepaalde onderwerpen tijdig te informeren, bijvoorbeeld over geplande reorganisaties of over financiële zaken.
Ook zijn zij verplicht om gevraagde informatie te verstrekken en om de cliëntenraad op bepaalde onderwerpen om advies dan wel instemming te vragen.

Bij reorganisaties moeten bestuurders/directie de cliëntenraad om advies vragen. De bestuurders/directie moeten eerst met de cliëntenraad over het plan overleggen, alvorens het te kunnen doorvoeren.
Als de cliëntenraad bezwaren heeft tegen het voorgestelde plan (omdat het onredelijk is) dan moeten bestuurders en directie het plan zo wijzigen dat de cliëntenraad er wel mee akkoord kan gaan.

Verzwaard adviesrecht
Op andere onderwerpen, zoals het invoeren van een nieuwe klachtenregeling of een aangepaste regeling op het gebied van de zorg, heeft de cliëntenraad een verzwaard adviesrecht.
Dat betekent dat de directie de plannen niet mag invoeren zonder instemming van de cliëntenraad.
In bepaalde gevallen en situaties heeft de cliëntenraad geen of slechts heel weinig invloed. Wel heeft de cliëntenraad adviesrecht over de gevolgen op de kwaliteit van de zorg door de veranderingen in de organisatie.

De cliëntenraad en behandelafspraken
Tot slot is het belangrijk te weten dat de cliëntenraad geen invloed heeft op de afspraken gemaakt in het kader van de behandeling zelf.
Deze afspraken worden gemaakt door de behandelaars en de patiënten zelf.

Vergadering
De cliëntenraad vergadert viermaal per jaar, daarnaast overlegt zij minimaal tweemaal per jaar met de directie van Brain Dynamics Groningen. De vergaderingen zijn openbaar, dus u kunt als toehoorder (niet-lid van de raad) bij de vergadering aanwezig zijn.

Leden
De cliëntenraad is op 1 mei 2013 opgericht. Momenteel zijn we bezig met het werven van leden voor deze cliëntenraad. Het doel is te komen tot een raad van 3 leden. Op dit moment is er ruimte voor 2 nieuwe leden. Hierbij willen wij onze (ex-) cliënten dan ook wijzen op de vacatures in de cliëntenraad.

Voor meer informatie kunt u via het secretariaat contact opnemen met de heer Ben Reitsma.
Met uw vragen of opmerkingen aangaande de organisatie kunt u terecht op het e-mailadres van de cliëntenraad: [email protected]


Locatie

In Groningen-Zuid is de vestiging van neuroCare te vinden. U vindt ons tegenover de leveranciersingang van het Martini Ziekenhuis, op de hoek van de Van Swietenlaan met de Schweitzerlaan. Goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer.

Openbaar vervoer

neuroCare Group Groningen is goed bereikbaar met het openbaar vervoer vanaf Groningen-Centraal met Qbuzz lijn 9 of 10. Kijk voor actuele informatie op de website van de vervoerder.

Parkeren

Komt u met de auto? Parkeren kunt u bij ons op het kleine plein aan de voorkant bij de hoofdingang en aan de achterkant en naast het pand via de slagboom op het grotere parkeerterrein. U mag de auto niet langs de openbare weg parkeren.


neuroCare staat voor gepersonaliseerde behandeling in de GGZ sinds 2001. Met onze innovatieve visie op diagnostiek en behandeling bieden we effectieve geestelijke gezondheidszorg op maat.

www.neurocaregroup.nl

Copyright neuroCare Group Nederland 2019. Alle rechten voorbehouden