Klinisch Psycholoog BIG

Dr. Ben Reitsma


Contactgegevens


050 527 75 50


Schweitzerlaan 2, 9728 NP Groningen


In de functie van Klinisch Psycholoog heeft Ben zich de afgelopen twintig jaar steeds meer georiënteerd op een neurowetenschappelijke invalshoek van psychische problemen en de behandeling ervan met behulp van neurostimulatietechnieken zoals neurofeedback en rTMS.

In 1980 studeerde Ben af als klinisch psycholoog aan de Rijksuniversiteit van Groningen (RUG). Vanaf 1981 tot en met medio 2008 is hij werkzaam geweest binnen de Medische Faculteit van de RUG als docent, onderzoeker en medisch psycholoog (binnen het UMCG). In die jaren haalde hij zijn registratie als klinisch psycholoog NIP, later omgezet in klinisch psycholoog BIG. Ook heeft hij in die tijd een opleiding afgerond tot cognitief gedragstherapeut en hypnotherapeut.

In 1994 promoveerde hij op een onderwerp op het gebied van chronische pijn.
Vanaf 1998 is Ben praktiserend neurofeedbackpsycholoog. In de eerste jaren van 2000 is hij betrokken geweest bij de oprichting van de sectie Neurofeedback van het NIP en bij de samenstelling van een registratiereglement ten behoeve van de registratie “Neurofeedbackbehandelaar NIP”.

In 2000 is hij een eigen praktijk gestart (Brain Dynamics Reitsma) als neurofeedbackbehandelaar en sinds 2008 is Ben volledig in deze praktijk gaan werken. Door toestroom van nieuwe medewerkers en door een toename van cliënten is de oriëntatie van de praktijk op behandelingsmethoden steeds breder geworden. Binnen een aantal jaren groeide Brain Dynamics Groningen tot een weliswaar kleine, maar toch een volwaardaardige GGZ-instelling met een zeer divers behandelaanbod.

Sinds eind 2017 is de instelling overgenomen en opereert sindsdien onder de naam neuroCare Group Groningen.


neuroCare staat voor gepersonaliseerde behandeling in de GGZ sinds 2001. Met onze innovatieve visie op diagnostiek en behandeling bieden we effectieve geestelijke gezondheidszorg op maat.

www.neurocaregroup.nl

Copyright neuroCare Group Nederland 2019. Alle rechten voorbehouden