Klinisch psycholoog

Drs. Mia De Wolf


Contactgegevens


050 527 75 50


Schweitzerlaan 2, 9728 NP Groningen


Mia studeerde in 1984 af als psycholoog aan de Rijksuniversiteit Gent. Ze heeft sindsdien uitgebreide ervaring opgedaan met diagnostiek en behandeling van uiteenlopende psychische en psychiatrische problematiek binnen verschillende settingen. Tot 1999 had ze een vrijgevestigde praktijk in de eerste lijn. Van 1999 tot 2020 heeft ze grotendeels bij GGZ Friesland gewerkt binnen ambulante afdelingen, dagbehandeling, op een opnameafdeling, in de crisisdienst en in een klinische psychotherapeutische setting. Haar opleiding tot klinisch psycholoog heeft Mia in Nijmegen genoten en sinds februari 2007 is ze geregistreerd in het BIG- specialistenregister. In het kader van deze opleiding heeft ze 2,5 jaar gewerkt bij GGNet.

In 1991 werd haar interesse gewekt in de behandeling van complexe vormen van trauma en de combinatie met persoonlijkheidsproblematiek, verslaving en eetstoornissen. Haar ontwikkeling richtte zich vanaf dat moment op dit complexe gebied.  Mia is opgeleid in de dialectische gedragstherapie, CGT, MBT, EMDR en ze is mindfulnesstrainer.

Mia heeft 13 jaar gewerkt op een gespecialiseerde afdeling voor de behandeling van complex trauma en dissociatieve stoornissen en heeft in 2014 een intensieve kortdurende klinische behandeling voor complexe PTSS opgezet binnen GGZ Friesland.

Nu de traumaverwerkingskliniek bij GGZ Friesland een stevig fundament heeft gekregen heeft ze in september 2020 de overstap gemaakt naar neuroCare. Met deze stap wil ze zich concentreren op en een bijdrage leveren aan de interessante ontwikkelingen die zich voordoen in de neurostimulatie.

Mia is werkzaam in de vestigingen Groningen en Hengelo en is verantwoordelijk voor het borgen van verantwoorde zorg en voor het opleiden van collega-psychologen.


neuroCare staat voor gepersonaliseerde behandeling in de GGZ sinds 2001. Met onze innovatieve visie op diagnostiek en behandeling bieden we effectieve geestelijke gezondheidszorg op maat.

www.neurocaregroup.nl

Copyright neuroCare Group Nederland 2019. Alle rechten voorbehouden