Orthopedagoog-Generalist

Drs. Nienke Hopster


Contactgegevens


(074) 2504 669


Mitchamplein 1a, 7556 SC Hengelo


Nienke heeft in 2001 de opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit van Groningen afgerond. Aansluitend heeft ze de postdoctorale opleiding tot Orthopedagoog-Generalist gevolgd en deze in 2003 afgerond. Binnen verschillende organisaties heeft ze werkervaring en brede kennis opgedaan met verschillende doelgroepen. Vanuit de rol als onderwijsadviseur heeft Nienke veel ervaring opgedaan met het uitvoeren van diagnostisch onderzoek bij kinderen, handelingsadvisering en het geven van workshops en trainingen binnen het onderwijs (zowel regulier- als speciaal basisonderwijs).

Na zes jaar werkzaam te zijn geweest binnen onderwijsbegeleidingscentra heeft Nienke in 2007 de overstap gemaakt naar het speciaal onderwijs (cluster 4), voor kinderen met gedrags- en psychiatrische problematiek. De afgelopen vijf jaar heeft ze ervaring opgedaan als hoofdbehandelaar binnen de GGZ en is ze werkzaam geweest als regiebehandelaar binnen de vergoede dyslexiezorg en de vroegbehandeling voor kinderen met taal-spraakontwikkelingsproblematiek. In 2019 heeft Nienke de basisopleiding EMDR afgerond.

Inmiddels is Nienke als Orthopedagoog-Generalist werkzaam bij neuroCare Hengelo. Wat haar erg aanspreekt binnen neuroCare is de diversiteit aan problematiek en hulpvragen van cliënten.

Ze vindt het belangrijk dat de client zich gezien en gehoord voelt, waarbij vertrouwen, betrokkenheid en samenwerking centraal staan. Binnen neuroCare spreekt haar vooral de persoonlijke sfeer en toegankelijkheid aan. Tevens ziet ze de mogelijkheid van het toepassen van neuromodulatietechnieken als aanvulling op de bestaande psychotherapeutische behandelingen als toegevoegde waarde.

Nienke richt zich vooral op diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren.


neuroCare staat voor gepersonaliseerde behandeling in de GGZ sinds 2001. Met onze innovatieve visie op diagnostiek en behandeling bieden we effectieve geestelijke gezondheidszorg op maat.

www.neurocaregroup.nl

Copyright neuroCare Group Nederland 2019. Alle rechten voorbehouden