Orthopedagoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog

Michelle Huisjes, MSc


Contactgegevens


(074) 2504 669


Mitchamplein 1a, 7556 SC Hengelo


Enkele jaren heeft Michelle in het onderwijs gewerkt waarna zij de master orthopedagogiek heeft gevolgd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Haar interesse voor de diversiteit van de problematiek van de leerlingen en haar behoefte om intensievere zorg te kunnen bieden, heeft haar doen besluiten om de master orthopedagogiek te volgen.

Sinds augustus 2019 is Michelle werkzaam bij neurocare Clinics Hengelo als orthopedagoog. Michelle houdt zich bezig met zowel diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. De diversiteit van de behandelingen, cliënten en bijbehorende problematiek binnen Neurocare Hengelo, spreek haar erg aan. Michelle ziet het als een uitdaging om iedere cliënt een passend behandelaanbod te kunnen bieden en om samen te onderzoeken wat de beste strategieën zijn om de klachten zoveel mogelijk te verminderen. Hierbij is een vertrouwde relatie tussen cliënt en behandelaar volgens haar van groot belang.

In 2021 is Michelle gestart met de opleiding tot GZ-psycholoog. Daarnaast heeft zij enkele cursussen gevolgd zoals neurofeedback, cognitieve gedragstherapie en EMDR.


neuroCare staat voor gepersonaliseerde behandeling in de GGZ sinds 2001. Met onze innovatieve visie op diagnostiek en behandeling bieden we effectieve geestelijke gezondheidszorg op maat.

www.neurocaregroup.nl

Copyright neuroCare Group Nederland 2019. Alle rechten voorbehouden