Informatie neuropsychologisch onderzoek


Door middel van een neuropsychologisch onderzoek wordt in kaart gebracht wat uw sterkere en zwakkere kanten zijn in het cognitief functioneren (zoals aandacht, geheugen, plannen/organiseren). Ook wordt gekeken naar uw emotionele en gedragsmatige functioneren (zoals angst, stemming, omgaan met problemen en met andere mensen). Doel van het onderzoek is dat er meer inzicht ontstaat in de mogelijkheden en beperkingen voor uw dagelijks functioneren en handelen. Ook volgt uit het onderzoek een advies aan u en uw verwijzer of behandelaar ten aanzien van eventuele behandelopties, bijvoorbeeld bij een vastgelopen behandeling. Om ervoor te zorgen dat de adviezen goed aansluiten, kijken we niet alleen naar de klachten of het probleem. We kijken ook naar uw sterkere kanten en naar verschillende elementen die van invloed zijn op uw klachten, zoals de omgeving, aanleg, leergeschiedenis en het lichamelijk functioneren.

Waarmee kunt u bij ons terecht

Neuropsychologisch onderzoek bij neuroCare is mogelijk voor:

  • Cognitieve problemen bij stemmings- of angststoornissen of een stemmings- of angststoornis met een onverwacht/bijzonder beloop of een langdurig beloop ondanks goede behandeling
  • Cognitieve en/of emotionele problemen bij mensen met een ontwikkelingsstoornis (ADHD, autisme spectrum problematiek)
  • Emotionele problemen na (mogelijk) hersenletsel (Niet Aangeboren Hersenletsel) waardoor men op verschillende levensgebieden vastloopt
  • Emotionele problemen bij neurovasculaire aandoeningen (CVA) of de ziekte van Parkinson
Waarmee kunt u niet bij ons terecht

Als de hulpvraag zich richt op diagnostiek van een neurodegeneratief beeld of dementie, dan bent u bij neuroCare niet aan het juiste adres. Ook doen wij geen expertise-onderzoek voor werkgevers, verzekeraars en juridische procedures.

Werkwijze

Het onderzoek bij neuroCare bestaat minimaal uit een intakegesprek, een testafname en een adviesgesprek. De testafname kan bestaan uit opdrachten met pen en papier, computertaken en/of het invullen van vragenlijsten. Wij gebruiken testen en methoden die zo goed mogelijk wetenschappelijk zijn onderbouwd. Na de analyse van alle gegevens worden de resultaten in een gesprek met de cliënt doorgenomen en volgt er een verslag.

Wij hebben de mogelijkheid om cliënten vanaf 18 jaar te testen op onze vestigingen in Nijmegen en Den Haag.

Neem contact op met ons secretariaat voor meer informatie of voor het inplannen van een afspraak.
neuroCare staat voor gepersonaliseerde behandeling in de GGZ sinds 2001. Met onze innovatieve visie op diagnostiek en behandeling bieden we effectieve geestelijke gezondheidszorg op maat.

www.neurocaregroup.nl

Copyright neuroCare Group Nederland 2019. Alle rechten voorbehouden