Stap 1

Intake en slaaponderzoek

Intake voor psychotherapie, rTMS en neurofeedback

Tijdens het eerste gesprek, de intake, vertelt u uw verhaal; Wie u bent, wat uw klachten zijn en of u zelf een idee heeft waar uw klachten vandaan komen. Daarnaast wordt een diagnostisch interview afgenomen om uw klachten verder in kaart te brengen. U krijgt vragenlijsten en indien nodig een slaapregistratie horloge mee naar huis, die u later bij ons inlevert. We proberen hiermee een zo goed mogelijk beeld te vormen van de klachten en hier een passend behandelplan op te formuleren.

Wanneer u specifieke klachten heeft van depressie, AD(H)D of slaap kunt u in aanmerking komen voor een behandeling met rTMS of neurofeedback.

Aanvullend diagnostisch onderzoek

Wanneer er een indicatie is voor rTMS of neurofeedback is het noodzakelijk om aanvullend diagnostisch onderzoek te verrichten. U krijgt een neurofysiologisch onderzoek (QEEG) en bij een indicatie voor neurofeedback tevens een neuropsychologisch onderzoek. Daarnaast wordt in sommige gevallen een psychologisch onderzoek afgenomen om meer inzicht te krijgen in de klachten die u heeft.

Voor een beter inzicht in uw slaappatroon wordt er voor de start van de behandeling een slaaponderzoek gedaan. Voor dit onderzoek draagt u zeven dagen (24 uur per dag) een speciaal slaapregistratie horloge (ook wel actigrafie-horloge genoemd). Tijdens de intake wordt het gebruik van het actigrafie-horloge uitgelegd.

AANMELDEN BIJ DE VESTIGING VAN UW KEUZE

Slaaponderzoek

Inzicht krijgen in de kwaliteit van slaap

Waarom doen wij dit onderzoek?


Of u nu wel of geen slaapproblemen ervaart, we nemen altijd een actigrafie-onderzoek af om inzicht te krijgen in het slaappatroon. Er zijn bepaalde factoren die invloed kunnen hebben op de kwaliteit van uw slaap. Een voorbeeld hiervan is blauw licht, waar u aan blootgesteld wordt bij het gebruik van smartphones, tablets, desktopcomputers, LED_ en TL-licht. Bij overmatige blootstelling aan blauw licht in de avond – vooral voor het slapen gaan – stopt ons lichaam met het produceren van het slaaphormoon melatonine, een stofje dat we nodig hebben om te gaan slapen. Dit kan voor en verminderde slaapkwaliteit zorgen. Ook slaapritme, slaap hygiëne en activiteit kan een invloed hebben op onze slaapkwaliteit. Wanneer we niet goed slapen kan dit onze stemming en andere dagelijkse bezigheden beïnvloeden en bepaalde klachten versterken of in stand houden.


Wat brengt actigrafie in kaart?


De grafiek rechts toont een voorbeeld van slaaponderzoekgegevens gemeten over 7 dagen. Het visualiseert slaappatronen, activiteitenniveau en de hoeveelheid blauw spectrum licht in de omgeving van de persoon die het horloge draagt. Het geeft aan of de slaap consistent is of dat deze verstoord wordt door bepaalde factoren. Aan de hand van deze gegevens, wordt gekeken hoe u uw slaap positief kunt beïnvloeden wat wordt verwerkt in uw persoonlijke behandelplan.Wat te doen als u uw slaaphorloge krijgt

Instructies


Het dragen van het slaaphorloge

U kunt uw slaaphorloge dragen zodra u het krijgt. Het horloge zal direct beginnen met het meten van uw activiteit, temperatuur en het licht in uw omgeving. Het slaaphorloge kan tegen vocht, maar dompel het a.u.b. niet onder in water. Graag afdoen voordat u gaat baden of zwemmen. Voor het meest optimale resultaat is het van belang dat u het slaaphorloge zoveel mogelijk draagt, vooral tijdens de slaap.


NIET vergeten!

Probeer te onthouden dat u op de blauwe knop op uw slaaphorloge drukt wanneer u naar bed gaat én wanneer u opstaat (de knop geeft een pieptoon als hij correct wordt ingedrukt).

LET OP: De knop is geen AAN/UIT-functie; het slaaphorloge staat altijd AAN!
Uw slaap- / waakdagboek invullen

Om de gegevens van het slaaphorloge beter te kunnen analyseren, vragen we u om 7 dagen lang een slaap-/ waakdagboek in te vullen. Hiermee brengt u ons op de hoogte van details in uw dagschema en bijvoorbeeld wanneer u cafeïne, alcohol of medicijnen heeft gebruikt.
Heeft u vragen over de intake of het slaaponderzoek?

Bekijk onze veelgestelde vragen

neuroCare staat voor gepersonaliseerde behandeling in de GGZ sinds 2001. Met onze innovatieve visie op diagnostiek en behandeling bieden we effectieve geestelijke gezondheidszorg op maat.

www.neurocaregroup.nl

Copyright neuroCare Group Nederland 2019. Alle rechten voorbehouden