Cognitief gedragstherapeutisch werken VGCt, Sociaal-Psychiatrisch Verpleegkundige, rTMS Technician

Hans Jacobs


Contactgegevens


(024) 750 35 07


Bijleveldsingel 34, 6524 AD Nijmegen


Hans werkt sinds begin jaren ‘80 als sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) in diverse functies binnen de acute psychiatrie. Hij werkte 12 jaar op de opnameafdeling: een dierbare, dynamische en intensieve periode.

Eind jaren ‘90 stapt hij over naar de meer behandel-inhoudelijke kant van het werk. In het toenmalige Academisch Angstcentrum Maastricht volgt hij een opleiding in de cognitieve gedragstherapie (CGT). Dit maakt hem enthousiast voor deze behandelwijze.

Hans gaat werken bij Kliniek Overwaal in Nijmegen: de bakermat van de gedragstherapie in Nederland. Deze heet nu ‘Overwaal, Expertisecentrum voor Angst, Dwang en PTSS’, onderdeel van Propersona Nijmegen.Hij heeft daar 23 jaar als behandelaar gewerkt.

Hans heeft zich vooral bekwaamd in het vertalen van angstproblematieken naar (intensieve) exposure in vivo (praktische oefeningen om vermijdingsgedrag te doorbreken). Ook cognitieve therapie, imaginaire exposure, responspreventie en zelfcontrole-technieken behoren tot zijn mogelijkheden.

Hans neemt eind 1999 het initiatief om een kwaliteitsregister voor cognitief gedragstherapeutisch werkers (CGW-vgct) op te richten. Hij bekleedt diverse functies binnen de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt). Momenteel is hij bestuurslid van de sectie Angst, Dwang & PTSS. Voor deze taken is hij door de VGCt onderscheiden als ‘lid van verdienste’.

Uiteraard is Hans zelf ook geregistreerd CGW-vgct.

Via een collega komt hij in aanraking met rTMS. Haar verhalen maken hem enthousiast. De rTMS biedt hem de mogelijkheid om nieuwe wegen in behandelen te ontdekken. Hier wil hij zich graag voor inzetten. Dus toen de mogelijkheid zich aandiende om bij neuroCare Nijmegen te komen werken, hoefde hij niet lang na te denken.


neuroCare staat voor gepersonaliseerde behandeling in de GGZ sinds 2001. Met onze innovatieve visie op diagnostiek en behandeling bieden we effectieve geestelijke gezondheidszorg op maat.

www.neurocaregroup.nl

Copyright neuroCare Group Nederland 2019. Alle rechten voorbehouden