Psychotherapie

Kom praten met één van onze psychologen

Heeft u telkens dezelfde nare gedachten of gevoelens?
Wilt u iets aan uw gedrag veranderen, maar lukt het maar niet?
Komt u steeds weer in problemen, zonder te weten waarom precies?
Dan kan psychotherapie u helpen.

Psychotherapie online

Ongetwijfeld volgt u alle ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet. Het ontwricht de maatschappij en zorgt voor veel vragen en gevoelens van onzekerheid. Zeker in deze tijd is het belangrijk dat u weet dat neuroCare er voor u is. Onze behandelaren bieden passende ondersteuning ‘op afstand’, waardoor u er niet alleen voor staat.

Afhankelijk van de aard van uw klachten en de behandeling die wij daarvoor aanbieden kunt u de behandeling op locatie bij één van onze neuroCare vestigingen ondergaan. Wij werken volgens de richtlijnen van het RIVM en de gezondheid van onze cliënten en medewerkers staat daarbij voorop.
In geval behandeling op locatie niet noodzakelijk is, laten wij u graag kennismaken met online gesprekstherapie door middel van videobellen. Ook onze intakegesprekken en adviesgesprekken kunnen uitstekend online uitgevoerd worden.

Wilt u meer weten over hoe deze onlinebehandelingen tot stand komen, download dan nu onze informatiebrochure hier.
Onze behandelingen


Psychotherapie is een vorm van behandeling die effectief is bij angst-, stemmings- en persoonlijkheidsproblematiek. De behandeling is kort als het kan en langdurig als dat nodig is, afhankelijk van de aard van de problematiek en de persoon. Het doel van psychotherapie is om gezamenlijk (cliënt en therapeut) de psychische klachten te onderzoeken en bewerken om op die manier de psychische klachten te verminderen of beter hanteerbaar maken.


Verschillende vormen van psychotherapie bij neuroCare


Er zijn verschillende vormen van psychotherapie, waaronder cognitieve gedragstherapie (CGT),  spelpsychotherapie of EMDR. Over het algemeen kiezen wij voor een combinatie van deze vormen, ook wel integratieve psychotherapie genoemd. De keuze vindt altijd plaats in overleg tussen de cliënt en de behandelaar.


Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve Gedragstherapie is een therapievorm waarbij de nadruk ligt op het wijzigen van de gedragingen en denkpatronen die psychische of lichamelijke klachten in stand houden of verergeren. In Nederland is dit de meest gebruikte en onderzochte vorm van psychotherapie. De behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en kortdurend van opzet. De therapeut werkt veel met oefeningen en huiswerk.
Nijmegen – Den Haag – Eindhoven – Hengelo – Groningen


EMDR (bij enkelvoudig trauma)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een ingrijpende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf.

EMDR bestaat uit een aantal handelingen waardoor de herinneringen aan deze ervaringen op een andere manier in het geheugen worden opgeslagen. De therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens en vervolgens worden een aantal sets met oogbewegingen gemaakt. De sets zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt hierdoor steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken.
Nijmegen – Den Haag – Eindhoven – Hengelo – Groningen


Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie die helpt om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit iemands jeugd op de patronen en het dagelijkse leven wordt onderzocht. Men leert zichzelf zodanig te veranderen dat men zich beter gaat voelen en beter voor zichzelf kan zorgen en opkomen. Hierdoor veranderen gedrag, gedachten en gevoelens.
In sommige van onze vestigingen wordt niet een gehele schematherapie aangeboden maar kan wel met onderdelen uit de schematherapie worden gewerkt.
Nijmegen


E-health

In toenemende mate wordt ook e-health aangeboden. Daarmee doelen we op informatieve programma’s die via het internet worden aangeboden en die een specifiek onderwerp als thema hebben, dat kan bv. angst, depressie en/of ADHD zijn. Daarnaast worden ook zelfhulptechnieken aangeboden of materiaal aangeboden ter ondersteuning van een specifieke behandeling.
Hengelo – Groningen


Spelpsychotherapie

In de meeste therapieën wordt veel gepraat over problemen en zorgen. Kinderen zijn niet altijd in staat om te verwoorden wat hen bezig houdt. Spel sluit beter aan bij hun belevingswereld. De therapeut kan via de spelwereld van het kind begrijpen wat hem of haar bezig houdt en het kind vervolgens helpen bij de verwerking van moeilijke ervaringen. Spelen is tevens een manier voor kinderen om gevoelens te uiten. Tijdens het spel wordt er uiteraard ook gepraat, maar voor het kind op een speelsere manier.
Hengelo


ACT & Mindfulness

ACT (acceptance & commitment therapy) is een moderne vorm van aanvaardingsgerichte gedragstherapie die zich richt op gedragsverandering en het verbeteren van het functioneren. Acceptance gaat over ervaren en aanvaarden van dat wat er innerlijk is, zoals ongewenste gevoelens en gedachten. Commitment staat voor het zich verbinden aan waarden en doelen die voor een persoon belangrijk zijn. Geleerd wordt in het contact kunnen zijn met het hier en nu (mindfulness), het kunnen nemen van afstand van de inhoud van het eigen denken, het maken van waardegericht keuzes en het omzetten hiervan in acties.
Eindhoven – Groningen – NijmegenOverige therapievormen


Psychomotore therapie

Doel is om op een actieve manier bewust te worden van automatische reacties op stress, conflictsituaties en angst, om vervolgens te leren voor alternatieven te kiezen als deze reacties een negatieve invloed hebben op iemands functioneren. De training bestaat uit een combinatie van psychologische vaardigheden zoals mindfulness en acceptatietechnieken (ACT) en/of principes uit de schematherapie en fysieke vaardigheden (basishoudingen) uit onder andere de vechtsport.
Groningen


Het belang van goede psychotherapie


Er zijn veel verschillende vormen van psychotherapie. Sommige therapieën helpen nare herinneringen uit het verleden te verwerken, zoals EMDR, terwijl andere behandelingen vooral op het hier en nu gericht zijn. Zo leert u bij cognitieve gedragstherapie wat u aan uw gedrag of gedachten kunt veranderen om u beter te voelen en helpt mindfulness u om meer afstand te nemen van uw eigen gedachten en gevoelens.

Onze therapeuten zijn opgeleid in diverse evidence-based behandelmethoden en proberen samen met u te bepalen welke behandeling het beste bij u past. Tenzij het echt niet anders kan houdt u van begin tot eind dezelfde behandelaar, zodat u niet steeds aan een nieuw gezicht hoeft te wennen.

We proberen lange wachtlijsten te voorkomen, en bieden een veilige en persoonlijke sfeer binnen onze vestigingen.


De voordelen van psychotherapie en rTMS


Ons belangrijkste pluspunt is echter dat psychotherapie bij neuroCare gecombineerd kan worden met de nieuwste neuromodulatietechnieken, zoals rTMS. Dat blijkt een krachtige combinatie: zo heeft onderzoek aangetoond dat psychotherapie en rTMS samen een stuk effectiever zijn dan afzonderlijk, in ieder geval bij de behandeling van depressieve klachten. Op die manier hebben we al heel wat mensen verder kunnen helpen, soms na jaren van strijd met de klachten. Bovendien proberen we je niet alleen te helpen om beter te worden, maar ook om beter te blijven. Zo bieden we iedereen zes maanden na het einde van de behandeling kosteloos een controle-afspraak aan.

Source: Donse et al. (2017) Simultaneous rTMS and Psychotherapy in Major Depressive Disorder: Clinical Outcomes and Predictors from a Large Naturalistic Study. Brain Stimulation.
neuroCare staat voor gepersonaliseerde behandeling in de GGZ sinds 2001. Met onze innovatieve visie op diagnostiek en behandeling bieden we effectieve geestelijke gezondheidszorg op maat.

www.neurocaregroup.nl

Copyright neuroCare Group Nederland 2019. Alle rechten voorbehouden