Veel gestelde vragen over rTMS

We begrijpen dat u veel vragen heeft over rTMS. Hieronder staan veel voorkomende vragen die ons worden gesteld over de rTMS-behandeling en onze werkwijze.

 • Wat zijn de resultaten van behandelingen met rTMS?
 • Waarom werkt rTMS goed?
 • Kan ik ook alleen rTMS krijgen, zonder psychotherapie?
 • Hoeveel sessies heb ik nodig?
 • Hoe ziet de behandeling bij neurocare eruit?
 • Waarom zou ik voor neurocare kiezen?
 • Wordt de behandeling vergoed?
 • Heeft rTMS bijwerkingen?
 • Doet rTMS pijn?
 • Heeft rTMS een lange termijn effect?
 • Wat is het verschil met elektroshocktherapie (ECT)?
 • Wat is het verschil tussen rTMS en Neurofeedback?
 • Is een bipolaire stoornis of angst ook te behandelen met rTMS?
 • Kan ik na een behandeling nog wel zelfstandig autorijden/naar huis terug gaan?
 • Moet ik stoppen met de antidepressiva?
 • Waarom is het QEEG onderzoek verplicht?
 • Kan iedereen zich aanmelden?
 • Heb ik een verwijsbrief nodig van de huisarts?
 • Is er een wachtlijst?
 • Moet ik opgenomen worden om in behandeling te komen?
Wat zijn de resultaten van behandelingen met rTMS?

Onze onderzoeksresultaten ten aanzien van cliënten met therapieresistente depressie laten zien dat na gemiddeld 21 sessies, 66% van de cliëntengroep goed op de behandeling reageerde (tenminste een halvering van de klachten) en 56% van de totale groep bereikte zelfs remissie (er kon bij hen geen depressie meer vastgesteld worden). Bij de cliëntengroep met therapieresistente OCS is de behandelmethode effectief bij 55 %. Deze resultaten zijn gebaseerd op basis een combinatie van rTMS en gesprekstherapie.

Waarom werkt rTMS goed?

Dit komt door de combinatie van de rTMS met gesprekstherapie om een beter en langetermijneffect te realiseren.

Kan ik ook alleen rTMS krijgen, zonder psychotherapie?

Dit is wel een mogelijkheid maar raden wij af, aangezien er aanwijzingen zijn uit wetenschappelijk onderzoek dat de combinatie van rTMS met gesprekstherapie betere langetermijneffecten heeft en vermoedelijk een betere effectiviteit.

Hoeveel sessies heb ik nodig?

Gemiddeld hebben mensen met depressive klachten ongeveer 20-30 sessies nodig. Mensen met OCS klachten hebben doorgaans 25-40 sessies nodig om een langdurend effect te bereiken.

Het beste effect van de rTMS-behandeling wordt bereikt wanneer er 2 of 4 sessies per week worden gevolgd. Doorgaans zou er binnen 10-15 sessies een merkbaar effect moeten zijn.

Hoe ziet de behandeling bij neurocare eruit?

De rTMS behandeling is een kortdurende, maar intensieve behandeling. Je komt meerdere keren per week naar onze vestiging voor rTMS en om te werken aan je behandeldoelen.

We bieden twee vormen van rTMS behandeling aan; een 2-daagse en een 4-daagse. Voor welke vorm je in aanmerking komt wordt afgestemd op basis van de informatie uit de intake.

2-daagse
Gedurende 16 weken kom je twee keer per week naar onze vestiging voor rTMS en de op jouw klachten afgestemde psychotherapie. Je werkt overwegend met een vaste behandelaar en jullie maken samen afspraken over behandeldoelen. Tussen de sessies door ga je zelf aan de slag met opdrachten vanuit de behandeling die met jou zijn afgesproken. Soms is een verlenging van de behandeling noodzakelijk tot 21 weken.

Regelmatig vul je vragenlijsten in, zodat je met je behandelaar goed kan volgen wat het effect is van de behandeling. Op sommige vestigingen kan je deze behandeling combineren met runningtherapie en zo nodig lichttherapie.

Deze behandeling is geschikt voor matige klachten.

4-daagse
Gedurende 10 weken kom je vier keer per week naar onze vestiging voor rTMS en de op jouw klachten afgestemde psychotherapie; daarna kom je nog twee weken twee keer per week. Er zijn drie behandelaren betrokken bij jouw behandeling; twee vaste behandelaren die elk een eigen deel van de therapie oppakken en een regiebehandelaar. Met je behandelaren maak je afspraken over behandeldoelen. Tussen de sessies door ga je aan de slag met opdrachten vanuit de behandeling die met jou zijn afgesproken. Een van de twee behandelaren kan ook met je mee en kan een keer thuis komen om te oefenen. Soms is een verlenging noodzakelijk tot 13 weken.

Regelmatig vul je vragenlijsten in, zodat je met je behandelteam goed kan volgen wat het effect is van de behandeling.

Op sommige vestigingen kan je deze behandeling combineren met runningtherapie en zo nodig lichttherapie.

Waarom zou ik voor neurocare kiezen?

neurocare Clinics (voorheen Brainclinics) legt zich al sinds 2001 toe op onderzoek en behandeling van oa. depressie, dwang en slaapproblemen. Door jarenlange behandel- en onderzoekservaring op dit gebied, worden we nationaal én internationaal gezien als een gespecialiseerd behandelcentrum en onderzoeksinstituut. Cliënten uit binnen- en buitenland weten ons om deze redenen te vinden.

Wij bieden enkel behandelmethoden aan waarvoor gedegen wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is en doen zelf ook veel onderzoek. Dit onderzoek doen wij in samenwerking met (inter) nationale wetenschappers verbonden aan verschillende (inter) nationale universiteiten. Wij zijn dus als geen ander op de hoogte van de stand van de wetenschap achter onze behandelmethoden. Ook doen wij zelf regelmatig pilot-trajecten waarbij wij nieuwe behandelmethoden, of nieuwe toepassingen van bestaande methoden, in een kleine setting inzetten en evalueren. Alleen zo komt de wetenschap en de toepasbaarheid daarvan in de zorg verder. neurocare Clinics was in Europa de eerste praktijk die rTMS ging toepassen bij depressie en dwang. Inmiddels hebben wij hiermee al honderden mensen succesvol behandeld.

Ons multidisciplinaire team kijkt vanuit verschillende invalshoeken naar de klachten van onze cliënt en komt met een gepersonaliseerd behandelplan. Deze wijde blik wordt door vele cliënten enorm gewaardeerd; wij passen ons behandelprotocol aan op uw klachten en persoonlijke situatie.

Wij doen allereerst een uitgebreide intake om een nauwkeurig beeld te krijgen van u en uw klachten. Daarbij worden bijvoorbeeld ook zaken als slaap meegenomen. Ook tijdens uw behandeling, houden we het verloop goed in de gaten en sturen bij indien nodig. Onze persoonlijke en professionele benadering alsmede korte lijnen intern, is voor velen reden om voor neuroCare Nederland te kiezen.

Onze therapeuten zijn allen universitair+ geschoold en gedegen opgeleid in de behandelmethoden die zij toepassen. Wij zijn aangesloten bij belangrijke beroepsverenigingen zoals het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Door regelmatige scholing houden wij onze kennis en kunde op peil.

Wordt de behandeling vergoed?

Om een antwoord te krijgen op deze vraag verwijzen wij u naar de pagina met tarieven en vergoedingen van de vestiging waar u in behandeling wilt komen.

Heeft rTMS bijwerkingen?

Het gebruik van rTMS als behandeling kan bijwerkingen hebben. De meest voorkomende bijwerking is het ontstaan van een kortdurende lichte spierspanningshoofdpijn als gevolg van de stimulatie. Deze is vaak gemakkelijk te verhelpen met een lichte pijnstiller.

Tijdens de ontlading van de spoel hoort men een ‘klik’-geluid, het volume is afhankelijk van de sterkte van de stimulatie, en dit kan een tijdelijke verlaging van de gehoordrempel veroorzaken. Men kan ervoor kiezen om oordoppen te gebruiken.

Verder is het tijdens de onderzoeksfase van rTMS voorgekomen dat er bij een proefpersoon een epileptische aanval optrad. Hoe groot is het risico op een aanval? Dit risico is onder andere afhankelijk van individuele kenmerken. Mensen met een medische geschiedenis waarvan bekend is dat ze een verhoogd risico op een epileptische aanval hebben, hebben ook een verhoogd risico op een epileptische aanval als gevolg van de rTMS behandeling. Deze risicogroepen betreffen (maar zijn niet beperkt tot) o.a. epilepsie of geschiedenis van een epileptische aanval. De informatie verkregen uit het intakegesprek, QEEG onderzoek en overleg met de behandelend medisch specialist is bepalend of behandeling met rTMS geïndiceerd en veilig toe te passen is.

Wij houden ons aan de internationaal opgestelde veiligheidsrichtlijnen waardoor het risico op een epileptische aanval bij mensen zonder een medische geschiedenis van epilepsie of een andere aandoening zoals hierboven genoemd, zeer beperkt is.

Doet rTMS pijn?

Doorgaans omschrijven onze cliënten de ‘magnetische tikjes’ als irritant, maar niet pijnlijk. Ook is onze ervaring dat het gevoel went over de sessies heen.

Heeft rTMS een lange termijn effect?

Indien de klachten naar verloop van tijd toch weer terug komen kan het positieve effect door 5-15 sessies weer teruggehaald worden. Sommige cliënten kiezen voor vaste onderhoudssessies eens per maand of eens per 2-3 maanden. Bij cliënten bij wie een terugval plaatsvindt zullen wij ook onderhoudssessies adviseren om daarmee verdere terugval te voorkomen.

Wat is het verschil met elektroshocktherapie (ECT)?

Wij vergelijken een depressie wel eens met een elektrische storing in een computer in een groot flatgebouw op de vijfde etage in kamer 23. Bij Elektroshock therapie of Elektroconvulsietherapie (ECT) worden de stoppen van het hele flatgebouw eruit gehaald om dat probleem op te lossen. Met rTMS hoeven we niet alle stoppen eruit te trekken. We weten precies op welke etage, in welke kamer we moeten zijn. Dat voorkomt bijwerkingen, zoals geheugenproblemen.

Wat is het verschil tussen rTMS en Neurofeedback?

Neurofeedback is een methode die uitgebreid onderzocht is bij de behandeling van ADHD, slaapproblemen en epilepsie. rTMS is uitgebreid onderzocht bij de behandeling van depressie en OCS . Bij neurofeedback zijn gemiddeld 40-50 sessies nodig, bij rTMS bij depressie gemiddeld 20-30 sessies en bij rTMS bij OCS gemiddeld 25-35 sessies.

Is een bipolaire stoornis of angst ook te behandelen met rTMS?

rTMS behandelingen werken klachtgericht, dus richten zich op de somberheid en depressieve gevoelens en werken het beste bij een unipolaire depressie. Als er sprake is van een bipolaire stoornis met langdurige depressieve perioden kan rTMS ook toegepast worden. Angst en depressie komen vaak gezamenlijk voor. rTMS steekt in op de depressie en middels de gesprekstherapie worden de angstklachten verder behandeld.

Kan ik na een behandeling nog wel zelfstandig autorijden/naar huis terug gaan?

rTMS tast uw vermogen tot autorijden niet aan, zoals sommige medicatie dat doen. Wel is het mogelijk dat u de behandeling als intensief ervaart en daardoor vermoeider bent. Als u twijfelt over uw rijvermogen is het verstandig iemand mee te nemen

Moet ik stoppen met de antidepressiva?

rTMS therapie kan een goede aanvulling zijn bij het afbouwen van antidepressieve medicatie of om terugval te voorkomen. Het is niet nodig om uw medicatie af te bouwen of gestopt te zijn voordat u aan de behandeling begint. Voor het stoppen of afbouwen van uw medicatie verwijzen wij u voor advies altijd naar uw voorschrijvend psychiater of huisarts.

Waarom is het QEEG onderzoek verplicht?

Dit is om twee redenen. De eerste is veiligheid. Wij bepalen aan de hand van het QEEG onderzoek of u in aanmerking komt voor de behandeling. Bij zo’n 5% van de bevolking komt activiteit voor in de hersenen die gevaarlijk kan zijn om te stimuleren met rTMS. Dan is de kans op een epileptische aanval namelijk groter. (Als deze activiteit bij u wordt gevonden, zal er eerst goedkeuring van een neuroloog plaatsvinden voor wij overgaan tot behandelen).
De tweede reden voor dit onderzoek is de mogelijkheid om de behandeling verder te kunnen personaliseren.

Kan iedereen zich aanmelden?

Indien u depressieve of dwangklachten heeft, kunt u voor rTMS behandeling in aanmerking komen. U komt niet voor rTMS in aanmerking indien:

 • U zwanger bent/op korte termijn wilt worden;
 • U een cochlear implantaat heeft;
 • U een pacemaker heeft;
 • Als u epilepsie heeft is vooroverleg met één van onze rTMS experts noodzakelijk.
Heb ik een verwijsbrief nodig van de huisarts?

Een verwijsbrief is niet verplicht om bij ons in behandeling te komen. Om de behandeling gedeeltelijk vergoed te kunnen krijgen van uw zorgverzekeraar is een verwijzing voor Specialistische GGZ wel een voorwaarde. Zonder verwijzing zijn de kosten van het gehele traject voor eigen rekening.

Is er een wachtlijst?

De lengte van de wachtlijst varieert. De wachttijd is niet diagnose afhankelijk en verschilt niet per verzekeraar. Maandelijks vindt er een update plaats van de actuele wachttijden (zie aanmeldprocedure). Over het algemeen geldt dat hoe flexibeler u bent in uw tijd, hoe eerder wij een afspraak voor u in kunnen plannen.

Moet ik opgenomen worden om in behandeling te komen?

Nee, de behandeling is ambulant, oftewel zonder opname.

neuroCare staat voor gepersonaliseerde behandeling in de GGZ sinds 2001. Met onze innovatieve visie op diagnostiek en behandeling bieden we effectieve geestelijke gezondheidszorg op maat.

www.neurocaregroup.nl

Copyright neuroCare Group Nederland 2019. Alle rechten voorbehouden