Algemene informatie

Veel gestelde vragen

Hieronder staan een aantal veel gestelde vragen die u mogelijk een antwoord kunnen bieden.
Heeft u andere vragen, neem dan gerust contact met ons op via de vestiging van uw keuze.

 • Welke problematiek wordt er behandeld?
 • Wat zijn de kosten van het onderzoek en de behandelingen?
 • Worden de behandelingen vergoed?
 • Worden zowel kinderen, jongeren als volwassenen behandeld?
 • Wat is neurofeedback?
 • Wat is rTMS?
 • Kan ik deze behandeling ook thuis ondergaan?
 • Waarom is het hersenonderzoek (QEEG) noodzakelijk?
 • Moet ik stoppen met de medicatie tijdens de behandeling?
 • Kan ik medicatie gaan afbouwen tijdens de behandeling?
 • Wat is het verschil tussen rTMS en neurofeedback?
 • Welke opleiding hebben de behandelaren van neuroCare?
Welke problematiek wordt er behandeld?

neuroCare behandelt veel cliënten die niet reageren op de traditionele behandeling van hun problematiek (bijvoorbeeld met medicijnen). Als u kiest voor een behandeltraject bij neuroCare kijken wij naar de onderliggende oorzaak van symptomen en gevoelens van depressie, ADHD, OCS, slaapproblemen, stemmingsstoornissen, gedragsstoornissen (bij kinderen) en gerelateerde geestelijke gezondheidsproblemen. Om bij ons in behandeling te komen hoeft u geen ‘diagnose’ te hebben van een arts of psychiater. Informatie van verwijzende artsen of eerdere beoordelingen kan echter wel noodzakelijk zijn om een persoonlijk behandelplan voor u op te stellen. Ook kan een diagnose of vermoeden tot diagnose nodig zijn om de behandeling vergoed te krijgen door uw zorgverzekeraar. Lees meer over onze werkwijze.

Wat zijn de kosten van het onderzoek en de behandelingen?

Neem contact op met de vestiging van uw keuze om meer te weten te komen over de kosten, omdat deze per vestiging of behandelmethode kunnen verschillen.

Worden de behandelingen vergoed?

Voor volwassenen: neuroCare Nederland voert behandelingen uit in de Basis GGZ (BGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ). BGGZ is bedoeld voor kortdurende en minder complexe problematiek, SGGZ voor complexere problematiek waarbij langer durende en meer gespecialiseerde zorg gevraagd is. Neem contact op met de vestiging van uw keuze om meer te weten te komen over de vergoedingen, omdat deze per vestiging, zorgverzekeraar of behandelmethode kunnen verschillen.

Voor kinderen: Voor kinderen onder de 18 jaar valt eventuele vergoeding van de zorg vanaf 2015 onder de verantwoordelijkheid van uw gemeente. Mogelijk kan zorg in een beschikking of PGB vallen. Informeer eerst bij uw gemeente of basis GGZ (geestelijke gezondheidszorg) voor vergoeding in aanmerking komt. Neem vervolgens contat op met de vestiging van uw keuze om meer te weten te komen over de vergoedingen, omdat deze per vestiging, zorgverzekeraar of behandelmethode kunnen verschillen.

Worden zowel kinderen, jongeren als volwassenen behandeld?

We behandelen kinderen vanaf 6 jaar. We bieden diverse behandelingen die geschikt zijn voor kinderen en jongeren met cognitieve, gedrags- en emotionele stoornissen, ontwikkelingsachterstand, aandachtsproblemen zoals bij AD(H)D en slaapproblemen. Neurofeedback wordt ook toegepast vanaf de leeftijd van 6 jaar. Behandeling met rTMS is echter pas mogelijk vanaf 18 jaar.

Wat is neurofeedback?

Neurofeedback is een behandelmethode waarbij je hersenen feedback krijgen op wat ze doen waardoor er een leerproces plaatsvindt. Elektroden die op de hoofdhuid geplaatst worden, meten je hersenactiviteit die vervolgens op een beeldscherm zichtbaar is. De hersenen worden beloond voor het vertonen van bepaalde hersenactiviteit door directe visuele en auditieve feedback, zoals een bepaalde toon of een puzzelstuk in een spelletje. Hierdoor leren je hersenen wat de gewenste hersenactiviteit is. Dit is een onbewust proces dat ook wel ‘operante conditionering’ wordt genoemd. Hierdoor zal een geleidelijke vermindering van AD(H)D-gerelateerde klachten optreden en verbetert de slaap.
Cliënten die reageren op deze therapie merken meestal verbeteringen na 10 – 20 sessies. Meestal zijn 30-40 sessies nodig om het nieuwe, positieve effect te behouden. Wij adviseren minstens twee sessies per week voor het beste effect.

Wat is rTMS?

(repetitieve) Transcraniële magnetische stimulatie, vaak aangeduid als ‘TMS’ of ‘rTMS’, is een niet-invasieve en medicatie-vrije behandelmethode bij depressie of dwangstoornissen. Een magnetische spoel wordt geplaatst op het hoofd, die vervolgens specifieke gebieden van de hersenen stimuleert die betrokken zijn bij depressie en dwang.

De behandeling wordt beschouwd als een veilige en effectieve therapie. Cliënten die deze therapie krijgen, komen in een relatief korte periode 2-3 keer per week naar de vestiging voor een behandeling.

Kan ik deze behandeling ook thuis ondergaan?

Een rTMS behandeling kan alleen toegepast worden onder deskundige begeleiding binnen een neuroCare vestiging en niet thuis.
Ook een neurofeedback behandeling begint altijd onder begeleiding van de behandelaar op de praktijk. In overleg kan na een aantal neurofeedback sessies overgegaan worden op tele-neurofeedback. Tele-neurofeedback maakt het mogelijk om thuis in de eigen omgeving te trainen. U neemt thuis plaats achter uw computer en start de training via internet terwijl de behandelaar meekijkt vanuit onze praktijk en er via telefoon contact is. Mocht u in aanmerking willen komen voor tele-neurofeedback, dan kunt u dat bij uw behandelaar kenbaar maken.

Waarom is het hersenonderzoek (QEEG) noodzakelijk?

De informatie uit het QEEG rapport wordt samen met de resultaten uit het intakegesprek, de vragenlijsten en de verzamelde informatie uit het slaaphorloge gebruikt voor het opstellen van een persoonlijk behandelplan. In geval van een rTMS behandeling wordt een QEEG ook uitgevoerd om na te gaan of rTMS veilig toegepast kan worden. Het QEEG wordt niet gebruikt voor het stellen van een diagnose.

Moet ik stoppen met de medicatie tijdens de behandeling?

Tijdens de behandelingen mag u uw medicatie gewoon blijven gebruiken.

Kan ik medicatie gaan afbouwen tijdens de behandeling?

Het is mogelijk om medicatie af te bouwen tijdens de behandeling. Voor het stoppen of afbouwen van uw medicatie verwijzen wij u voor advies altijd naar uw voorschrijvend arts.

Wat is het verschil tussen rTMS en neurofeedback?
Neurofeedback

Neurofeedback is een behandelmethode waarbij je hersenen feedback krijgen op wat ze doen waardoor er een leerproces plaatsvindt. Elektroden die op de hoofdhuid geplaatst worden, meten je hersenactiviteit die vervolgens op een beeldscherm zichtbaar is. De hersenen worden beloond voor het vertonen van bepaalde hersenactiviteit door directe feedback. Hierdoor leren je hersenen wat de gewenste hersenactiviteit is. Hierdoor zal een geleidelijke vermindering van AD(H)D-gerelateerde klachten optreden en verbetert de slaap. De elektroden registreren alleen maar de hersenactiviteit. Er gaat geen elektriciteit de hersenen in.

Repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie

Een magnetische spoel wordt geplaatst op het hoofd, die vervolgens 20-30 minuten specifieke gebieden van de hersenen stimuleert. De rTMS-behandeling wordt gecombineerd met psychotherapie.

Welke opleiding hebben de behandelaren van neuroCare?

Alle therapeuten in dienst van neuroCare zijn academisch opgeleid tot psycholoog, vaak aangevuld met een gezondheidszorg registratie (BIG) of andere psychologische specialisatie. Naast hun formele opleiding krijgen onze therapeuten regelmatig hands-on training en theoretische bijscholing over de nieuwste ontwikkelingen.

neuroCare staat voor gepersonaliseerde behandeling in de GGZ sinds 2001. Met onze innovatieve visie op diagnostiek en behandeling bieden we effectieve geestelijke gezondheidszorg op maat.

www.neurocaregroup.nl

Copyright neuroCare Group Nederland 2019. Alle rechten voorbehouden