Verwijzen neuropsychologisch onderzoek


Door middel van een neuropsychologisch onderzoek wordt het cognitieve, emotionele en gedragsmatige functioneren in kaart gebracht. Doel van het onderzoek is een sterkte- zwakte analyse, waardoor klachten beter begrepen kunnen worden en er meer inzicht ontstaat in de mogelijkheden en beperkingen in het functioneren. Ook volgt een advies aan cliënt en behandelaar ten aanzien van eventuele behandelopties, bijvoorbeeld bij een vastgelopen behandeling. Om ervoor te zorgen dat de adviezen goed aansluiten, kijken we niet alleen naar de klachten of het probleem, maar tevens naar de sterkere kanten en de factoren die op de problemen van invloed zijn zoals de omgeving, aanleg, leergeschiedenis en het lichamelijk functioneren.

Indicaties

Neuropsychologisch onderzoek bij neurocare Clinics is mogelijk voor:

  • Cognitieve en/of gedragsproblemen bij psychische stoornissen zoals stemmings- en angststoornissen, bijvoorbeeld met een atypisch beloop of een chronisch beloop ondanks adequate behandeling
  • Cognitieve en/of emotionele problemen bij mensen met een ontwikkelingsstoornis
  • Emotionele problemen na (mogelijk) hersenletsel (Niet Aangeboren Hersenletsel) waardoor men op verschillende levensgebieden vastloopt
  • Emotionele problemen bij neurovasculaire aandoeningen (CVA) of de ziekte van Parkinson
Contra-indicaties

Als de hulpvraag zich richt op diagnostiek van een neurodegeneratief beeld of dementie, dan is de verwijzing niet geïndiceerd. Hiervoor kan gedacht worden aan multidisciplinaire diagnostiek bij een geheugenpoli. Wij doen geen classificerend diagnostisch onderzoek naar ADHD of autisme spectrum stoornissen. Ook doen wij geen expertise-onderzoek voor werkgevers, verzekeraars en juridische procedures.

Werkwijze

Het onderzoek bij neuroCare bestaat minimaal uit een intakegesprek, een testafname en een adviesgesprek. De testafname kan bestaan uit opdrachten met pen en papier, computertaken en/of het invullen van vragenlijsten. Wij gebruiken testen en methoden die zo goed mogelijk wetenschappelijk zijn onderbouwd. Na de analyse van alle gegevens worden de resultaten in een gesprek met de cliënt doorgenomen en volgt er een verslag.

Wij hebben de mogelijkheid om cliënten vanaf 18 jaar te testen op onze vestigingen in Nijmegen, Den Haag, Eindhoven en Hengelo.

Bij neurocare Clinics werken meerdere psychologen die jarenlange ervaring hebben met de afname en interpretatie van neuropsychologisch onderzoek bij diverse aandoeningen en onderzoeksvragen.

U kunt naar ons verwijzen via ZorgDomein, zie de bovengenoemde vestigingen.

Liever eerst intercollegiaal overleg?
Neem dan contact op met ons secretariaat om een afspraak in te plannen.
neuroCare staat voor gepersonaliseerde behandeling in de GGZ sinds 2001. Met onze innovatieve visie op diagnostiek en behandeling bieden we effectieve geestelijke gezondheidszorg op maat.

www.neurocaregroup.nl

Copyright neuroCare Group Nederland 2019. Alle rechten voorbehouden