Informatie voor verwijzers

neuroCare Group Nederland is een instelling voor eerste- en tweedelijns psychologische zorg (generalistische basis GGZ en specialistische GGZ) die zorgvernieuwing en kwaliteit van zorgverlening als uitgangspunten hanteert. We gebruiken daarbij reguliere behandelmethoden, zoals cognitieve gedragstherapie en EMDR en als dat aangewezen is ook diverse vormen van neuromodulatie. Ook behandelen we volwassenen met depressieve klachten of dwangstoornissen met rTMS (niet-invasieve magnetische hersenstimulatie) en zetten neurofeedback in bij volwassenen en kinderen met slaapproblemen of ADHD.

neuroCare Nederland staat voor:

 • zorgvuldige diagnostiek
 • professionele behandelingen
 • wetenschappelijke onderbouwing van onze aanpak
 • de verplichting ons te houden aan wet- en regelgeving, beroepscodes en klachtenregelingen
 • bij- en nascholingsactiviteiten om onze expertise op peil te houden
 • het voldoen aan verschillende kwaliteitsnormen opgesteld door beroepsverenigingen
 • kwaliteitskeurmerken zoals het kwaliteitsstatuut en HKZ-certificering

neuroCare Nederland voert behandelingen uit in de Basis GGZ (BGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ). BGGZ is bedoeld voor kortdurende en minder complexe problematiek, SGGZ voor complexere problematiek waarbij langer durende en meer gespecialiseerde zorg gevraagd is.
In uw verwijzing kunt u dan aangeven “verwijzing basis GGZ (BGGZ)”, voor eerstelijns psychologische zorg of “verwijzing specialistische ggz (SGGZ)”, bij tweedelijns zorg. • Wat kunt u van ons verwachten?
Wat kunt u van ons verwachten?
 • Wij bieden uw cliënt efficiënte en deskundige psychologische zorg in de vorm van gepersonaliseerde trajecten die wetenschappelijk onderbouwd zijn
 • U wordt geïnformeerd over de voortgang in het zorgproces bij afronding van de diagnostiek, de formulering van het behandelplan en bij afsluiting van het traject.


 • Belangrijk om te weten
Belangrijk om te weten

Er zijn problemen waarvoor niet naar ons verwezen kan worden, omdat deze een meer intensieve en specialistische behandeling vergen, zoals ernstige verslavingen, acute psychoses en suïcidaliteit.

Wij verzoeken u niet te verwijzen bij vermoeden van dreigende crisis, die 7 x 24-uurs bereikbaarheid nodig maakt.

Onze vestigingen in Hengelo en Groningen bieden gecontracteerde zorg aan. Naast contracten met zorgverzekeraars, heeft neuroCare Hengelo ook contracten in het kader van de jeugd GGZ met twaalf gemeenten.
neuroCare Nijmegen heeft een jeugd GGZ contract met de regio Centraal Gelderland, in Den Haag is er een jeugd GGZ contract met gemeenten uit de regio Haaglanden. • ZorgMail
ZorgMail

neuroCare Group Nederland maakt gebruik van berichtenuitwisseling vanuit het informatiesysteem ZorgMail. Deze applicatie biedt ons de mogelijkheid om zowel intern als extern veilig te communiceren via e-mail. ZorgMail wordt binnen onze organisatie gebruikt om veilig te communiceren met verwijzers, informatie-uitwisseling te realiseren en terugkoppeling te kunnen geven. Het e-mailadres waarop wij vindbaar zijn binnen ZorgMail is: neurocaregroup@zorgmail.nl • ZorgDomein
ZorgDomein

Met ingang van 1 maart 2019 maken neuroCare Nijmegen, neuroCare Den Haag en neurocare Eindhoven gebruik van ZorgDomein. Met deze online verwijsapplicatie heeft u als verwijzer samen met uw cliënt snel inzicht in het zorgaanbod van neuroCare. De verwijsapplicatie toont een overzicht van onze zorgproducten, criteria waaraan de cliënt moet voldoen voor verwijzing, de werkwijze in onze instelling en van toepassing zijnde wachttijden. Zo weet u vooraf waar de cliënt aan toe is. Daarnaast wordt ZorgDomein binnen onze organisatie gebruikt voor veilige communicatie en uitwisseling van informatie. • Factsheets
Factsheets

Voor verwijzers in de GGZ zijn factsheets beschikbaar met achtergrondinformatie over onze behandelmethoden.

Klik hier voor de factsheet over rTMS bij depressie.
Heeft u als verwijzer een vraag of wilt u een bericht achterlaten?

neuroCare staat voor gepersonaliseerde behandeling in de GGZ sinds 2001. Met onze innovatieve visie op diagnostiek en behandeling bieden we effectieve geestelijke gezondheidszorg op maat.

www.neurocaregroup.nl

Copyright neuroCare Group Nederland 2020. Alle rechten voorbehouden