Intake, diagnostiek en behandeling

Onze werkwijzeStap 1: Intake en slaaponderzoek

Persoonlijke intake en beoordeling slaappatroon

Tijdens het eerste gesprek, de intake, spreekt u met uw behandelaar over uw klachten. Daarnaast wordt een diagnostisch interview afgenomen om uw klachten verder in kaart te brengen. Vaak hebben cliënten met depressie, AD(H)D of andere psychische klachten geen goede nachtrust. Soms zelfs zonder dat ze dat zelf weten. Omdat slaap zo’n grote rol speelt nemen wij bij elke cliënt een ‘actigrafie-onderzoek’ af. Hieruit kunnen we de kwaliteit en effectiviteit van de slaap beoordelen en meenemen in het gepersonaliseerde behandelplan. Uit onderzoek en onze ervaring in de praktijk blijkt dat een cliënt eerder reageert op zijn behandeling als ook een onderliggend slaapprobleem is aangepakt.

Naar stap 1


Stap 2: Diagnostisch onderzoek

QEEG- en neuropsychologisch onderzoek

Een kwantitatieve EEG (QEEG) is een manier om de hersenactiviteit in kaart te brengen. De therapeuten kunnen de hersenactiviteit nauwkeurig beoordelen en aan de hand hiervan een gepersonaliseerde behandeling voorstellen. Bij slaapproblemen en AD(H)D-gerelateerde klachten wordt tevens een neuropsychologisch onderzoek afgenomen om het cognitieve functioneren in kaart te brengen.

Naar stap 2


Stap 3: Adviesgesprek en behandeltraject

Persoonlijk behandelplan

Na stap 1 en 2 kan de behandelaar een advies uitbrengen over uw behandeling. U wordt geïnformeerd over de werkwijze, behandelduur, de kosten en de frequentie van de afspraken. De behandeling gaat van start wanneer u hiermee akkoord bent.
We proberen zo goed mogelijk vooraf in te schatten hoe lang de behandeling zal duren. Echter kan dit pas in de praktijk worden ervaren. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Naar stap 3

Aanmelden voor behandeling

Veelgestelde vragen

Als u vragen heeft over een specifieke behandeling, dan kunt u die altijd aan ons stellen.

neuroCare staat voor gepersonaliseerde behandeling in de GGZ sinds 2001. Met onze innovatieve visie op diagnostiek en behandeling bieden we effectieve geestelijke gezondheidszorg op maat.

www.neurocaregroup.nl

Copyright neuroCare Group Nederland 2019. Alle rechten voorbehouden