Overzicht van onze diensten

Wie we helpen


Kinderen, jongeren & volwassenen met

ADHD of ADD

ADHD staat voor een Aandachtdeficiëntie- /hyperactiviteitsstoornis. Er bestaan verschillende vormen van ADHD: een overwegend onoplettend beeld, een overwegend hyperactief-impulsief beeld en een gecombineerd beeld (dan is er sprake van zowel onoplettendheid als hyperactiviteit-impulsiviteit). Neurofeedbacktherapie is een wetenschappelijk onderbouwde methode om de klachten van ADHD of te verminderen.

AD(H)D begrijpen

Over Neurofeedback


Jongeren & volwassenen met

Depressie

Depressie is een van de meest voorkomende psychische stoornissen en onderscheidt zich van ‘normale’ somberheid door de aard en duur van de symptomen. Verschillende studies hebben laten zien dat rTMS een veilige, effectieve behandeling is voor depressie; rTMS in combinatie met psychotherapie is bijzonder effectief gebleken.

Depressie begrijpen

Over rTMS



Jongeren & volwassenen met

Dwangklachten / OCS

Een obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) – ook wel een dwangstoornis genoemd – wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van dwanggedachten (obsessies) en/of dwanghandelingen (compulsies). OCS kan worden behandeld met rTMS in combinatie met psychotherapie. Daarnaast is het verbeteren van slaap een belangrijke factor in het behandelen van OCS-symptomen.

OCS begrijpen

Over rTMS

Over Slaap



Kinderen, jongeren & volwassenen met

Slaapproblemen

Onze motivatie, energie, concentratie, gedrag, geheugen, stemming en leervermogen worden allemaal beïnvloed door slaap en slaapgebrek. Slaapproblemen liggen aan de basis van een breed scala van (geestelijke) gezondheidsproblemen. Slaapproblemen kunnen de symptomen van ADHD, depressie, OCS, angst en algemene leer-, gedrags- of stemmingsstoornissen veroorzaken of verergeren. Er zijn veel eenvoudige en duurzame veranderingen die we in onze dagelijkse routine kunnen aanbrengen om beter te gaan slapen. Echter, sommige mensen hebben hier extra hulp bij nodig. Onze op de persoon afgestemde neurofeedback kan dan uitkomst bieden.

Slaapproblemen begrijpen

Over Neurofeedback




Kinderen, jongeren & volwassenen met

Psychische Klachten

Psychotherapie is de verzamelnaam voor verschillende therapievormen die toegepast worden bij psychische klachten. Onze behandelingen zijn klachtgericht waarbij we u helpen zicht te krijgen op gedrag en gedachten behorend bij de problematiek die u ervaart. Wij behandelen psychische klachten zoals angst, dwang, depressie, laag zelfbeeld, rouw en trauma.

Psychotherapie





Wat we doen

Gepersonaliseerde aanpak


Aan de hand van een intakegesprek en een aanvullend diagnostisch onderzoek brengen wij uw klachten in kaart. In het diagnostisch onderzoek wordt onder andere gekeken naar hoe de hersenen functioneren en naar de kwaliteit van de slaap.
Op basis van deze bevindingen kunnen wij u een op maat gemaakte, gepersonaliseerde behandeling aanbieden. neuroCare biedt reguliere psychotherapie die, als daar aanleiding toe is, aangevuld wordt met neuromodulatie technieken.


Geeft u de mogelijkheid tot

Behandeling zonder medicatie


Mensen die niet of niet voldoende reageren op een behandeling voor hun psychische klachten, vinden bij neuroCare een duurzaam alternatief in de vorm van de neuromodulatie in combinatie met gesprekstherapie. Medicatie kan mogelijk onder supervisie van de behandelend arts worden afgebouwd.


Onze behandelaars leveren

Deskundige zorg


Behandelaren die zijn opgeleid door neuroCare maken deel uit van een groeiend en wereldwijd netwerk van professionals. Onze aanpak richt zich op het aanbieden van innovatieve en duurzame alternatieven in de geestelijke gezondheidszorg. Onze behandelaren zijn goed opgeleid en beschikken over de benodigde expertise en registraties.

Wilt u meer informatie over de geschikte behandeling voor u?

neuroCare staat voor gepersonaliseerde behandeling in de GGZ sinds 2001. Met onze innovatieve visie op diagnostiek en behandeling bieden we effectieve geestelijke gezondheidszorg op maat.

www.neurocaregroup.nl

Copyright neuroCare Group Nederland 2019. Alle rechten voorbehouden